Popular Tags:

Rekolekcje Wielkopostne – czas duchowej przemiany.

11 marca 2018 at 13:24

Dziś bardzo często człowiek ciągle gdzieś się spieszy, dom, praca, dom, ciągle sprawy pilne wygrywają u niego ze sprawami ważnymi. Coraz  częściej zapomina  o  bliskości  z  drugim  człowiekiem,  nie  wspominając  o  bliskości i  rozmowie z Panem Bogiem. W  konsekwencji  coraz bardziej  jest  zagubiony i  niezadowolony  z  życia,  bo   tak   naprawdę  nie  wie  po  co  żyje. Zapytany o rekolekcje, zapewne odpowie – po co mi one przecież nikogo nie zabiłem, nie podpaliłem, modlę się, nie grzeszę – więc żyję w porządku wobec Pana Boga. Niech ci, co grzeszą idą na rekolekcje i do spowiedzi, ja tam nie mam z czego się spowiadać. Czy oby na pewno mnie to nie dotyczy? Po co tak naprawdę nam rekolekcje ?

Jak podkreślał Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu – „rekolekcje są skutecznym środkiem przeciwko złu współczesnego człowieka, który uwikłany w ludzką zmienność żyje poza sobą, zajęty zbytnio rzeczami zewnętrznymi”. Zatem czas rekolekcji to doskonała okazja do wyciszenia się oraz zastanowienia nad sobą i swoim życiem przed Bogiem i wraz z Nim. To szansa, by spotkać Jezusa, poznać Go, pokochać a przede wszystkim doświadczyć na nowo miłości Boga i na niej budować swe dalsze życie. Zatem może to najwyższy czas by poznać siebie w świetle Słowa Bożego, swoje zranienia życiowe, zagubienie, zakłamania i pokonać to co nam odbiera pokój i radość życia, uzdrowić relacje z ludźmi wśród których żyję, by odczytać właściwie Boży  plan  w  odniesieniu  do  swojego  życia. To  czas  duchowej  przemiany  i nawrócenia, więc może warto na chwilę zwolnić, wyciszyć się i z tego zaproszenia skorzystać.

Jarosław Kowalczyk

Szczegółowy program tegorocznych spotkań rekolekcyjnych, które poprowadzi ks. dr Zbigniew Wójtowicz:

  • Niedziela /11 marca/

Msze św. jak w każdą niedzielę

  • Poniedziałek /12 marca/

godz. 8.00. Msza św. z nauką ogólną

godz. 10.00. Msza św. z nauką ogólną

godz. 11.30. Msza św. z nauką dla dzieci

godz. 13.00. Msza św. z nauką dla młodzieży

godz. 18.00. Msza św. z nauką ogólną

  • Wtorek /13 marca/

godz. 8.00. Msza św. z nauką ogólną

godz. 10.00. Msza św. z nauką rekolekcyjną i Sakramentem Chorych

godz. 11.30. Msza św. z nauką dla dzieci

godz. 13.00. Msza św. z nauką dla młodzieży

godz. 18.00. Msza św. z nauką ogólną

  • Środa /14 marca/

Zakończenie rekolekcji i uroczyste błogosławieństwo

godz. 8.00. Msza św. z nauką ogólną

godz. 10.00. Msza św. z nauką ogólną

godz. 11.30. Msza św. z nauką dla dzieci

godz. 13.00. Msza św. z nauką dla młodzieży

godz. 18.00. Msza św. z nauką ogólną

Wielki Post – „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).

18 lutego 2018 at 18:11

Razem z całym Kościołem, w naszej parafii w środę Popielcową rozpoczęliśmy okres wielkopostnej pokuty. W tym czasie stajemy wszyscy jako grzesznicy, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia, przebaczenia i oczyszczenia. Przez czterdzieści dni będziemy przygotowywać nasze serca na wielkie święta Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystus pojednał świat z Ojcem, a my także i teraz, mocą tego wydarzenia możemy uzyskać odnowienie więzi jakie nawiązaliśmy z Bogiem w chwili chrztu świętego. W kościele będą rozbrzmiewać pieśni wielkopostne. Będą znowu odprawiane tradycyjne, pasyjne nabożeństwa: Droga Krzyżowa w piątki i Gorzkie Żale w niedziele.  Będziemy  myślą  i  modlitwą  stać przy cierpiącym Chrystusie. Za jakiś czas nadejdą rekolekcje wielkopostne. Będziemy przychodzić chętnie na nauki rekolekcyjne. Przystąpimy do spowiedzi św. rekolekcyjnej.

Stoi przed nami zatem szczególny czas, czas głębokiego rozważania słowa Bożego, czas umartwienia i pokuty, czas rozważania męki Pańskiej, czas czynienia  dobra,  czas  przybliżenia  się do Boga. Na znak, że postanowiliśmy w takim duchu przeżyć okres Wielkiego Postu, przyjęliśmy w Środę Popielcową na nasze głowy popiół. Usłyszeliśmy przy tym słowa Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Słowa te wypowiedział Chrystus na początku swojej publicznej działalności, gdy modlił się na pustyni i gdy odrzucił pokusy szatana. Od  tego  wezwania  rozpoczął  nauczanie:  „Nawracajcie  się  i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Dzisiaj to samo wezwanie kieruje do nas. Musi ono być niezwykle ważne, musi mieć na celu wielkie nasze dobro, skoro znowu się dziś powtarza. Warto zastanowić się ponownie nad jego treścią.

„Nawracajcie się”. Co to znaczy? Najpierw należy zauważyć, ze wezwanie to nie jest skierowane jedynie do wielkich grzeszników, ateistów, ale także do ludzi wierzących, do każdego z nas. Każdy z nas może coś zmienić na lepsze. Nikt z nas nie jest przecież doskonały. Każdy z nas mógłby o wiele lepiej żyć, niż żyje.

Druga część wezwania na okres Wielkiego Postu brzmi: „wierzcie w Ewangelię”. Niektórzy słowa te tłumaczą: „wierzcie Ewangelii”. Człowiek nawracający się  wierzy  jakby  nową wiarą w Ewangelię. Wierzy, że  Jezus  Chrystus  żyje  dziś  i działa tu i teraz w Kościele. Wierzyć w Ewangelię, to nie tylko akceptować Boże słowo, ale także wypełniać to słowo, czyli w wierzeniu Ewangelii zawarte jest także okazywanie Bogu posłuszeństwa. Odnowienie wiary w Ewangelię można by uważać za główny cel Wielkiego Postu, za najlepszy sposób przygotowania się do świąt wielkanocnych.

Niech  Wasze  czyny  miłości,  modlitwa  i  post  czynione  w  szczerości  serca i  z  głęboką  wiarą, przyczynią  się  do  bliskości  z  Bogiem.

Jarosław Kowalczyk

„Wigilia w polskiej tradycji” – koncert Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.

17 stycznia 2018 at 16:39

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia w kościele zakończył się w niedzielę Chrztu Pańskiego. Polskim zwyczajem kolędować będziemy do 2 lutego czyli święta Ofiarowania Pańskiego. Chcąc przedłużyć ten czas i jeszcze raz doświadczyć tajemnicy Bożego Narodzenia w naszym kościele na zaproszenie proboszcza – ks. kan. Leszka Surmy, 14 stycznia br. wystąpił pod batutą Justyny Pakulak – Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, chór i orkiestra czyli – „Pięćdziesiąt kilka osób i niezliczona ilość talentu”. Mogli się przekonać o tym wszyscy, którzy uczestniczyli w tym niecodziennym koncercie. Widowisko muzyczne pt.„Wigilia w polskiej tradycji” przypomniało nam staropolskie zwyczaje przeżywania wigilijnego wieczoru. Była tradycyjna betlejemska szopka oraz wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek, wśród nich – „Bóg się rodzi”, „Wśród nocnej ciszy”, „Przybieżeli do Betlejem”. Na koniec koncertu nie zabrakło również pieśni ludowych jako elementu trwającego karnawału.

Odnowiony kościół pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku to wyjątkowe miejsce do wspólnego kolędowania, jest nam niezmiernie miło gościć w tym miejscu – powiedziała po zakończeniu koncertu Justyna Pakulak – dyrygent zespołu.

J.K.

 

Doroczna Wizyta Duszpasterska

23 grudnia 2017 at 20:50

Porządek Wizyty Duszpasterskiej w dniach 15-18 stycznia:

15.01. Poniedziałek

ul. Niepodległości 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36

16.01. Wtorek

ul. Słowackiego 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14

ul. Tuwima 1, 2

17.01. Środa

ul. Mickiewicza 1, 4, 5, 6

ul. Kochanowskiego 3, 4

ul. Konopnickiej 2

ul. Okulickiego 15, 17 ,21,23, 29

18.01. Czwartek

ul. Okulickiego 33,35

ul. Kosynierów 3, 5, 7

W  czwartek   odwiedzimy   też  domy  tych  Parafian,   którzy   nie   mogli   przyjąć  kapłana  w  proponowanym wcześniej  terminie.

Prosimy  o  zgłaszanie  adresów  w zakrystii  i  kancelarii  parafialnej.

Wizytę Duszpasterską rozpoczynamy o godz. 16.00.

Poświęcenie odnowionego kościoła w 25. rocznicę konsekracji.

23 grudnia 2017 at 20:30

„Ta świątynia to wyjątkowe miejsce na mapie lubelskiej archidiecezji” – mówił w homilii z okazji 25 rocznicy konsekracji kościoła w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela Metropolita Lubelski arcybiskup Stanisław Budzik. Jest ona znakiem Boga i miejscem naszego z Nim spotkania w której Bóg udziela nam swoich darów: wysłuchuje modlitw, obdarza miłosierdziem i karmi Ciałem swego zmartwychwstałego Syna. Jest ta świątynia także znakiem naszej wiary i naszym wspólnym domem, gdzie spotykamy się, by wyznać wiarę i odnaleźć siebie jako Kościół, żywą świątynią Boga – dodał arcybiskup. Podczas uroczystej Mszy św. Metropolita Lubelski dokonał poświęcenia odnowionego kościoła oraz wręczył medale „Lumen Mundi” (Światłość Świata) autorom projektu Państwu Agacie i Waldemarowi Smolińskim, naszym parafianom. Ksiądz kanonik Leszek Surma – proboszcz parafii podziękował wszystkim ofiarodawcom, którzy do dziś składają ofiary na wykonany remont, wnosząc swój wkład we wspólne dzieło. Wyróżnionym przez Metropolitę gratulujemy i dziękujemy za piękno kościoła.

J.K.

REKOLEKCJE ADWENTOWE w Parafii Chrystusa Odkupiciela w Świdniku 17 – 20 grudnia 2017 r.

17 grudnia 2017 at 19:35

Rekolekcje prowadzi ks. dr hab. Marcin Wysocki – profesor KUL

Niedziela /17 grudnia/
Msze św. jak w każdą niedzielę roku

Poniedziałek /18 grudnia/
godz. 8.00. Msza św. /Roraty/ z nauką ogólną

godz. 10.00. Msza św. z nauką ogólną

godz. 16.00. Msza św. z nauką dla dzieci

godz. 18.00. Msza św. z nauką ogólną

godz. 19.30. Msza św. z nauką dla młodzieży

Wtorek /19 grudnia/
godz. 8.00. Msza św. /Roraty/ z nauką ogólną

godz. 10.00. Msza św. z nauką rekolekcyjną i Sakr. Chorych

godz. 16.00. Msza św. z nauką dla dzieci

godz. 18.00. Msza św. z nauką ogólną

godz. 19.30. Msza św. z nauką dla młodzieży

Środa /20 grudnia/
Zakończenie rekolekcji i uroczyste błogosławieństwo.

Poświęcenie odnowionego kościoła w 25. rocznicę konsekracji

godz. 8.00. Msza św. /Roraty/ z nauką ogólną

godz. 10.00. Msza św. z nauką ogólną

godz. 18.00. Msza św. pod przewodnictwem Metropolity Lubelskiego abpa Stanisław Budzika.

Poświęcenie odnowionego kościoła.

Na Mszę św. zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci.

Spowiedź w poniedziałek i wtorek od godz. 8.30 /po nauce rekolekcyjnej/ do godz. 12.00 i od godz.15.30 do 19.30.

ADWENT

7 grudnia 2017 at 10:03

W niedziela, 3 grudnia rozpoczął się adwent, okres w Roku Liturgicznym, który przygotowuje wiernych kościoła chrześcijańskiego do Świąt Bożego Narodzenia.

Słowo „adwent” pochodzi od łac. advenio – przychodzić (gr. epifaneia, parusia – przyjście, objawienie).

Adwent jest to czas radosnego przygotowania do Narodzin Chrystusa, trwa on cztery niedziele i rozpoczyna rok liturgiczny. Ma on podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem radosnego i pobożnego oczekiwania .

Czas Adwentu dzielimy na dwie części. Pierwsza część, od pierwszej Niedzieli Adwentu aż do 16 grudnia ma nas przygotować nas na paruzję – ostateczne przyjście Chrystusa u końcu czasów. Druga zaś część  od 16 do 24 grudnia przygotowuje nas już bezpośrednio do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Adwentowe przygotowania i oczekiwania zachęca nas do czynnego oczekiwania, z postawą czuwania. By być gotowym do ruszenia w drogę, by być gotowym na spotkanie z Jezusem.

II Zaduszki Świdnickie

11 listopada 2017 at 12:52

KTB_4414 (1)Listopad w naszej polskiej tradycji jest miesiącem zadumy i modlitwy nad grobami bliskich. Pokonujemy wiele kilometrów, aby zapalić znicz pamięci na mogiłach tych, którzy wyprzedzili nas w ziemskiej wędrówce do wiecznej szczęśliwości. Potrzebę modlitwy za zmarłych czujemy wszyscy. Dlatego ksiądz proboszcz Leszek Surma z parafii Chrystusa Odkupiciela już po raz drugi był inicjatorem „Zaduszek Świdnickich”, które jak widzimy wpisały się w kalendarz lokalnych uroczystości.

Wieczór pełen modlitwy i nostalgii

Niedzielny wieczór 5 listopada po wcześniejszych pogodowych anomaliach był spokojny. Aura sprzyjała organizacji II Zaduszek ŚwidnickiKTB_4406ch. W Kościele po wieczornej Mszy św. licznie zgromadzeni wierni cierpliwie czekali na występ znamienitych gości, którzy uświetnili program modlitewno – poetycko – muzyczny. Konstanty Andrzej Kulka – światowej sławy skrzypek oraz nie mniej znany KTB_4355Robert Grudzień – wirtuoz organów, a także nasz rodzimy chór „Salve Regis” pod dyrekcją Agaty Szlązak pięknymi utworami przypomnieli kompozytorów, którzy dzięki swojej wspaniałej twórczości nigdy nie zostaną zapomniani.

Pamięć, która nie gaśnie

Do programu włączyła się także młodzież oraz nauczyciele z I LO im. Władysława Broniewskiego w KTB_4359Świdniku. Pani wicedyrektor Aneta Jagieła, pełniła rolę narratora. Swoim ciepłym głosem czytając piękne wiersze polskich poetów wprowadziła słuchaczy w nastrój zadumy i tęsknoty za tymi, którzy już odeszli do wieczności. Zapalane znicze w rękach młodzieży były symbolami pamięci o tych, którzy przez lata tworzyli naszą świdnicką społeczność. A byli to ludzie zasłużeni w dziedzinie kultury, medycyny, lotnictwa, budowniczy miasta i obiektów sakralnych. Płonące znicze stawiane na ołtarzu obok relikwii Świętych przypominały nam zgromadzonym, że droga do świętości jest zawsze otwarta, wystarczy tylko kroczyć po niej z miłością do drugiego człowieka.

Listopadowy wieczór minął bardzo szybko zwłaszcza, że myśli nasze spotykały się duchowo z tymi, którzy odeszli, ale nadal żyją w naszej pamięci. Ich miłość i zasługi dla miasta nie pozwolą, aby poszli w zapomnienie.

Joanna Pąk

/Dzięki uprzejmości Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku/

KTB_4375KTB_4345KTB_4335KTB_4450

KTB_4439KTB_4408KTB_4393KTB_4365

ZAPRASZAMY NA II ZADUSZKI ŚWIDNICKIE

29 października 2017 at 22:04

plakat_zaduszki_swidnik2017

II MIEJSCE DLA KSM „ODKUPIENI” ŚWIDNIK

29 października 2017 at 21:59

II MIEJSCE W KLASYFIKACJI OGÓLNEJ i I W SIATKÓWCE

W XVI OLIMPIADZIE SPORTOWEJ O POCHAR ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W NAŁĘCZOWIE

DLA

KSM „ODKUPIENI” ŚWIDNIK

 

W sobotę 21.10. 2017r. nasz oddział KSM „ODKUPIENI” ŚWIDNIK wziął udział w XVI Olimpiadzie Sportowej o Puchar Św. Stanisława Kostki w Nałęczowie. Młodzież spędziła świetnie swój czas rywalizując sportowo ze swoimi przyjaciółmi z innych oddziałów KSM Archidiecezji Lubelskiej. Mimo zaciętej walki nasz oddział zajął II miejsce w klasyfikacji ogólnej i I w siatkówce. Dziękujemy organizatorom za świetną zabawę i wspaniałe nagrody: STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO, PIŁKĘ DO SIATKÓWKI I WIELE SŁODYCZY.

Młodzieży serdecznie gratulujemy i zapraszamy do śledzenia postów ze spotkań na fejsbook:

https://www.facebook.com/KSM-Odkupieni-Świdnik-393296940766464/

KSM „ODKUPIENI” ŚWIDNIK

FB_IMG_1509192627642FB_IMG_1509192651755

Ks. Grzegorz Gut