Duchu Święty

16 maja 2018 at 11:03

Duchu Święty

udziel mi cierpliwości,

abym z rozwagą i roztropnością podejmował się zobowiązań

i sumiennie je wypełniał.

Obdarz mnie cichością,

abym znosił wady i ułomności bliźnich.

Natchnij mnie dobrocią swoją,

abym potrzebom bliźnich chętnie i szybko zaradzał.

Święty Duchu – Miłości przedwieczna Ojca i Syna

udziel mi miłości swojej i pokazuj jak trzeba żyć.

Amen.

Ile razy chcesz Mi sprawić radość, to mów światu o Moim wielkim i niezgłębionym miłosierdziu (Dz 1588).

8 kwietnia 2018 at 08:59

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy obchodzimy ustanowione przez Jana Pawła II Święto Miłosierdzia Bożego.

Kult Bożego Miłosierdzia związany jest z objawieniami św. Faustyny Kowalskiej ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, której objawił się Jezus, polecając by głosiła orędzie o Bożym Miłosierdziu całemu światu.

– Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (DZ 299). W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski – mówił Jezus św. Faustynie.

Na całym świecie są miliony czcicieli Bożego Miłosierdzia. W kwietniu 1993 roku Jan Paweł II beatyfikował s. Faustynę Kowalską i ogłosił jej święto, a 30 kwietnia 2000 roku dokonał jej uroczystej kanonizacji.

„Jestem miłością i miłosierdziem samym” – mówił o sobie Jezus, prosząc siostrę Faustynę, żeby ogłosiła to całemu światu. Pan Jezus wskazał Faustynie pięć sposobów, w jaki ludzie mogą wypraszać zbawienie dla siebie i całego świata – koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwę przed obrazem Jezusa Miłosiernego z napisem „Jezu, ufam Tobie”, modlitwę w godzinie konania Chrystusa na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia czyli 15.00, obchodzenie święta Miłosierdzia i szerzenie czci Miłosierdzia Bożego modlitwą, słowem i czynem.

W niedzielę 8 kwietnia o godz. 15.00 zapraszamy na Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

Jarosław Kowalczyk

Wielki Czwartek – początek Triduum Paschalnego.

29 marca 2018 at 14:17

Od Wielkiego Czwartku, który w tym roku przypada 29 marca, Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej wieczorem w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Oprócz Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Święte Triduum obejmuje liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz liturgię Wigilii Paschalnej, która odprawiana jest w sobotę po zachodzie słońca.

Wielki Piątek i Wielka Sobota to jedyny czas w ciągu roku, kiedy Kościół nie sprawuje Mszy św.

Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał – wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełnia cały kościół. Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) – Exultet, która zaczyna się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew „Alleluja”. Celebrans dokonuje poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Czasami, na wzór pierwotnych wspólnot chrześcijańskich,  w  noc paschalną  chrzci  się  katechumenów,  udzielając  im  zarazem bierzmowania  i pierwszej Komunii św. Wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, Szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią i procesją rezurekcyjną, by oznajmić, że Chrystus zmartwychwstał  i  zwyciężył  śmierć. Zgodnie  z  dawną  tradycją  w naszym kościele procesja rezurekcyjna nie odbywa się w Noc Zmartwychwstania, ale o świcie w niedzielny poranek. Po niej odprawiona zostanie uroczysta Masz św.

Noc Paschalna oraz Niedziela Wielkanocna to największe święto chrześcijańskie, pierwszy dzień tygodnia, uroczyście obchodzony w każdą niedzielę przez cały rok. Apostołowie świętowali tylko Wielkanoc i każdą niedzielę, która jest właśnie pamiątką Nocy Paschalnej. Dopiero z upływem wieków zaczęły pojawiać się inne święta i okresy przygotowania, aż ukształtował się obecny rok liturgiczny.

Ponieważ cud Zmartwychwstania jakby nie mieści się w jednym dniu, dlatego też Kościół obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy – przez osiem dni bez przerwy wciąż powtarza się tę samą prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał. Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela, nazywana obecnie także Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Papież Jan Paweł II ustanowił ten dzień świętem Miłosierdzia Bożego, którego wielką orędowniczką była św. Faustyna Kowalska.

Porządek liturgii Triduum Paschalnego:

Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.

Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do godz. 22.00.

 • Wielki Piątek

Droga Krzyżowa w kościele o godz. 17.00.

Liturgia na cześć Męki Pańskiej o godz. 18.00.

Po Liturgii adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim do godz. 24.00. Modlitwie przewodniczyć będą:

 • do godz. 20.30 – Koła Różańcowe
 • 20.30 – 21.00 – Krąg Biblijny i Domowy Kościół
 • 21.00 – 21.30 – Wspólnota Krwi Chrystusa
 • 21.30 – 22.00 – Honorowa Straż NSPJ
 • 22.30 – 23.00 – Legion Maryi
 • 23.00 – 23.30 – Akcja Katolicka
 • 23.30 – 24.00 – KSM z innymi grupami duszpasterstwa młodzieży

W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę przy Grobie Pańskim, honorową wartę zaciągną Kolejarze.

Wielka Sobota

Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 18.00.

Na Liturgię przynosimy świece, które zapalimy od poświęconego ognia i odnowimy przyrzeczenia Chrztu św. /Prośba o zabezpieczenie świec, by parafina, czy wosk nie brudziły naszych ubrań i kościoła/.

Poświęcenie pokarmów od godz. 8.00 do 15.00, co 30 minut i o godz. 17.00.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim do rozpoczęcia wieczornej Liturgii o godz. 18.00.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Procesja Rezurekcyjna o godz. 6.00 i uroczysta Msza św.

Jarosław Kowalczyk

Rekolekcje Wielkopostne – czas duchowej przemiany.

11 marca 2018 at 13:24

Dziś bardzo często człowiek ciągle gdzieś się spieszy, dom, praca, dom, ciągle sprawy pilne wygrywają u niego ze sprawami ważnymi. Coraz  częściej zapomina  o  bliskości  z  drugim  człowiekiem,  nie  wspominając  o  bliskości i  rozmowie z Panem Bogiem. W  konsekwencji  coraz bardziej  jest  zagubiony i  niezadowolony  z  życia,  bo   tak   naprawdę  nie  wie  po  co  żyje. Zapytany o rekolekcje, zapewne odpowie – po co mi one przecież nikogo nie zabiłem, nie podpaliłem, modlę się, nie grzeszę – więc żyję w porządku wobec Pana Boga. Niech ci, co grzeszą idą na rekolekcje i do spowiedzi, ja tam nie mam z czego się spowiadać. Czy oby na pewno mnie to nie dotyczy? Po co tak naprawdę nam rekolekcje ?

Jak podkreślał Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu – „rekolekcje są skutecznym środkiem przeciwko złu współczesnego człowieka, który uwikłany w ludzką zmienność żyje poza sobą, zajęty zbytnio rzeczami zewnętrznymi”. Zatem czas rekolekcji to doskonała okazja do wyciszenia się oraz zastanowienia nad sobą i swoim życiem przed Bogiem i wraz z Nim. To szansa, by spotkać Jezusa, poznać Go, pokochać a przede wszystkim doświadczyć na nowo miłości Boga i na niej budować swe dalsze życie. Zatem może to najwyższy czas by poznać siebie w świetle Słowa Bożego, swoje zranienia życiowe, zagubienie, zakłamania i pokonać to co nam odbiera pokój i radość życia, uzdrowić relacje z ludźmi wśród których żyję, by odczytać właściwie Boży  plan  w  odniesieniu  do  swojego  życia. To  czas  duchowej  przemiany  i nawrócenia, więc może warto na chwilę zwolnić, wyciszyć się i z tego zaproszenia skorzystać.

Jarosław Kowalczyk

Szczegółowy program tegorocznych spotkań rekolekcyjnych, które poprowadzi ks. dr Zbigniew Wójtowicz:

 • Niedziela /11 marca/

Msze św. jak w każdą niedzielę

 • Poniedziałek /12 marca/

godz. 8.00. Msza św. z nauką ogólną

godz. 10.00. Msza św. z nauką ogólną

godz. 11.30. Msza św. z nauką dla dzieci

godz. 13.00. Msza św. z nauką dla młodzieży

godz. 18.00. Msza św. z nauką ogólną

 • Wtorek /13 marca/

godz. 8.00. Msza św. z nauką ogólną

godz. 10.00. Msza św. z nauką rekolekcyjną i Sakramentem Chorych

godz. 11.30. Msza św. z nauką dla dzieci

godz. 13.00. Msza św. z nauką dla młodzieży

godz. 18.00. Msza św. z nauką ogólną

 • Środa /14 marca/

Zakończenie rekolekcji i uroczyste błogosławieństwo

godz. 8.00. Msza św. z nauką ogólną

godz. 10.00. Msza św. z nauką ogólną

godz. 11.30. Msza św. z nauką dla dzieci

godz. 13.00. Msza św. z nauką dla młodzieży

godz. 18.00. Msza św. z nauką ogólną

Wielki Post – „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).

18 lutego 2018 at 18:11

Razem z całym Kościołem, w naszej parafii w środę Popielcową rozpoczęliśmy okres wielkopostnej pokuty. W tym czasie stajemy wszyscy jako grzesznicy, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia, przebaczenia i oczyszczenia. Przez czterdzieści dni będziemy przygotowywać nasze serca na wielkie święta Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystus pojednał świat z Ojcem, a my także i teraz, mocą tego wydarzenia możemy uzyskać odnowienie więzi jakie nawiązaliśmy z Bogiem w chwili chrztu świętego. W kościele będą rozbrzmiewać pieśni wielkopostne. Będą znowu odprawiane tradycyjne, pasyjne nabożeństwa: Droga Krzyżowa w piątki i Gorzkie Żale w niedziele.  Będziemy  myślą  i  modlitwą  stać przy cierpiącym Chrystusie. Za jakiś czas nadejdą rekolekcje wielkopostne. Będziemy przychodzić chętnie na nauki rekolekcyjne. Przystąpimy do spowiedzi św. rekolekcyjnej.

Stoi przed nami zatem szczególny czas, czas głębokiego rozważania słowa Bożego, czas umartwienia i pokuty, czas rozważania męki Pańskiej, czas czynienia  dobra,  czas  przybliżenia  się do Boga. Na znak, że postanowiliśmy w takim duchu przeżyć okres Wielkiego Postu, przyjęliśmy w Środę Popielcową na nasze głowy popiół. Usłyszeliśmy przy tym słowa Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Słowa te wypowiedział Chrystus na początku swojej publicznej działalności, gdy modlił się na pustyni i gdy odrzucił pokusy szatana. Od  tego  wezwania  rozpoczął  nauczanie:  „Nawracajcie  się  i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Dzisiaj to samo wezwanie kieruje do nas. Musi ono być niezwykle ważne, musi mieć na celu wielkie nasze dobro, skoro znowu się dziś powtarza. Warto zastanowić się ponownie nad jego treścią.

„Nawracajcie się”. Co to znaczy? Najpierw należy zauważyć, ze wezwanie to nie jest skierowane jedynie do wielkich grzeszników, ateistów, ale także do ludzi wierzących, do każdego z nas. Każdy z nas może coś zmienić na lepsze. Nikt z nas nie jest przecież doskonały. Każdy z nas mógłby o wiele lepiej żyć, niż żyje.

Druga część wezwania na okres Wielkiego Postu brzmi: „wierzcie w Ewangelię”. Niektórzy słowa te tłumaczą: „wierzcie Ewangelii”. Człowiek nawracający się  wierzy  jakby  nową wiarą w Ewangelię. Wierzy, że  Jezus  Chrystus  żyje  dziś  i działa tu i teraz w Kościele. Wierzyć w Ewangelię, to nie tylko akceptować Boże słowo, ale także wypełniać to słowo, czyli w wierzeniu Ewangelii zawarte jest także okazywanie Bogu posłuszeństwa. Odnowienie wiary w Ewangelię można by uważać za główny cel Wielkiego Postu, za najlepszy sposób przygotowania się do świąt wielkanocnych.

Niech  Wasze  czyny  miłości,  modlitwa  i  post  czynione  w  szczerości  serca i  z  głęboką  wiarą, przyczynią  się  do  bliskości  z  Bogiem.

Jarosław Kowalczyk

„Wigilia w polskiej tradycji” – koncert Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.

17 stycznia 2018 at 16:39

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia w kościele zakończył się w niedzielę Chrztu Pańskiego. Polskim zwyczajem kolędować będziemy do 2 lutego czyli święta Ofiarowania Pańskiego. Chcąc przedłużyć ten czas i jeszcze raz doświadczyć tajemnicy Bożego Narodzenia w naszym kościele na zaproszenie proboszcza – ks. kan. Leszka Surmy, 14 stycznia br. wystąpił pod batutą Justyny Pakulak – Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, chór i orkiestra czyli – „Pięćdziesiąt kilka osób i niezliczona ilość talentu”. Mogli się przekonać o tym wszyscy, którzy uczestniczyli w tym niecodziennym koncercie. Widowisko muzyczne pt.„Wigilia w polskiej tradycji” przypomniało nam staropolskie zwyczaje przeżywania wigilijnego wieczoru. Była tradycyjna betlejemska szopka oraz wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek, wśród nich – „Bóg się rodzi”, „Wśród nocnej ciszy”, „Przybieżeli do Betlejem”. Na koniec koncertu nie zabrakło również pieśni ludowych jako elementu trwającego karnawału.

Odnowiony kościół pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku to wyjątkowe miejsce do wspólnego kolędowania, jest nam niezmiernie miło gościć w tym miejscu – powiedziała po zakończeniu koncertu Justyna Pakulak – dyrygent zespołu.

J.K.

 

Doroczna Wizyta Duszpasterska

23 grudnia 2017 at 20:50

Porządek Wizyty Duszpasterskiej w dniach 15-18 stycznia:

15.01. Poniedziałek

ul. Niepodległości 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36

16.01. Wtorek

ul. Słowackiego 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14

ul. Tuwima 1, 2

17.01. Środa

ul. Mickiewicza 1, 4, 5, 6

ul. Kochanowskiego 3, 4

ul. Konopnickiej 2

ul. Okulickiego 15, 17 ,21,23, 29

18.01. Czwartek

ul. Okulickiego 33,35

ul. Kosynierów 3, 5, 7

W  czwartek   odwiedzimy   też  domy  tych  Parafian,   którzy   nie   mogli   przyjąć  kapłana  w  proponowanym wcześniej  terminie.

Prosimy  o  zgłaszanie  adresów  w zakrystii  i  kancelarii  parafialnej.

Wizytę Duszpasterską rozpoczynamy o godz. 16.00.

Poświęcenie odnowionego kościoła w 25. rocznicę konsekracji.

23 grudnia 2017 at 20:30

„Ta świątynia to wyjątkowe miejsce na mapie lubelskiej archidiecezji” – mówił w homilii z okazji 25 rocznicy konsekracji kościoła w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela Metropolita Lubelski arcybiskup Stanisław Budzik. Jest ona znakiem Boga i miejscem naszego z Nim spotkania w której Bóg udziela nam swoich darów: wysłuchuje modlitw, obdarza miłosierdziem i karmi Ciałem swego zmartwychwstałego Syna. Jest ta świątynia także znakiem naszej wiary i naszym wspólnym domem, gdzie spotykamy się, by wyznać wiarę i odnaleźć siebie jako Kościół, żywą świątynią Boga – dodał arcybiskup. Podczas uroczystej Mszy św. Metropolita Lubelski dokonał poświęcenia odnowionego kościoła oraz wręczył medale „Lumen Mundi” (Światłość Świata) autorom projektu Państwu Agacie i Waldemarowi Smolińskim, naszym parafianom. Ksiądz kanonik Leszek Surma – proboszcz parafii podziękował wszystkim ofiarodawcom, którzy do dziś składają ofiary na wykonany remont, wnosząc swój wkład we wspólne dzieło. Wyróżnionym przez Metropolitę gratulujemy i dziękujemy za piękno kościoła.

J.K.

REKOLEKCJE ADWENTOWE w Parafii Chrystusa Odkupiciela w Świdniku 17 – 20 grudnia 2017 r.

17 grudnia 2017 at 19:35

Rekolekcje prowadzi ks. dr hab. Marcin Wysocki – profesor KUL

Niedziela /17 grudnia/
Msze św. jak w każdą niedzielę roku

Poniedziałek /18 grudnia/
godz. 8.00. Msza św. /Roraty/ z nauką ogólną

godz. 10.00. Msza św. z nauką ogólną

godz. 16.00. Msza św. z nauką dla dzieci

godz. 18.00. Msza św. z nauką ogólną

godz. 19.30. Msza św. z nauką dla młodzieży

Wtorek /19 grudnia/
godz. 8.00. Msza św. /Roraty/ z nauką ogólną

godz. 10.00. Msza św. z nauką rekolekcyjną i Sakr. Chorych

godz. 16.00. Msza św. z nauką dla dzieci

godz. 18.00. Msza św. z nauką ogólną

godz. 19.30. Msza św. z nauką dla młodzieży

Środa /20 grudnia/
Zakończenie rekolekcji i uroczyste błogosławieństwo.

Poświęcenie odnowionego kościoła w 25. rocznicę konsekracji

godz. 8.00. Msza św. /Roraty/ z nauką ogólną

godz. 10.00. Msza św. z nauką ogólną

godz. 18.00. Msza św. pod przewodnictwem Metropolity Lubelskiego abpa Stanisław Budzika.

Poświęcenie odnowionego kościoła.

Na Mszę św. zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci.

Spowiedź w poniedziałek i wtorek od godz. 8.30 /po nauce rekolekcyjnej/ do godz. 12.00 i od godz.15.30 do 19.30.

ADWENT

7 grudnia 2017 at 10:03

W niedziela, 3 grudnia rozpoczął się adwent, okres w Roku Liturgicznym, który przygotowuje wiernych kościoła chrześcijańskiego do Świąt Bożego Narodzenia.

Słowo „adwent” pochodzi od łac. advenio – przychodzić (gr. epifaneia, parusia – przyjście, objawienie).

Adwent jest to czas radosnego przygotowania do Narodzin Chrystusa, trwa on cztery niedziele i rozpoczyna rok liturgiczny. Ma on podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem radosnego i pobożnego oczekiwania .

Czas Adwentu dzielimy na dwie części. Pierwsza część, od pierwszej Niedzieli Adwentu aż do 16 grudnia ma nas przygotować nas na paruzję – ostateczne przyjście Chrystusa u końcu czasów. Druga zaś część  od 16 do 24 grudnia przygotowuje nas już bezpośrednio do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Adwentowe przygotowania i oczekiwania zachęca nas do czynnego oczekiwania, z postawą czuwania. By być gotowym do ruszenia w drogę, by być gotowym na spotkanie z Jezusem.