NIEDZIELA PALMOWA

8 kwietnia 2017 at 15:31

maxresdefault

Szósta niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Męki Pańskiej, nazywana jest też w tradycji Niedzielą Palmową. Rozpoczyna ona obchody Wielkiego Tygodnia – najważniejszego i najbardziej uroczystego okresu w roku liturgicznym. Kościół wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Uroczyste Msze święte rozpoczynają się od obrzędu poświęcenia palm i procesji do kościoła, która jest upamiętnieniem wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Jest to pierwszy ważny moment liturgii tego dnia. Drugim momentem jest czytanie Ewangelii – Męki Pańskiej, zwykle z podziałem na role, według jednego z trzech Ewangelistów: Mateusza, Marka lub Łukasza. Tak oto, przez te dwa momenty – radosną procesję z palmami oraz czytanie Męki Pańskiej – Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą ściśle powiązane.

Zwyczaj poświęcania palm wprowadzono do liturgii dopiero w wieku XI. Aż do reformy liturgii z 1955 r. istniał zwyczaj, że celebrans wychodził w Niedzielę Palmową przed kościół, a bramę świątyni zamykano. Kapłan uderzał w nią krzyżem trzykrotnie, wtedy dopiero brama otwierała się i kapłan z uczestnikami procesji wstępował do wnętrza kościoła, aby odprawić Mszę świętą. Symbol ten miał wiernym przypominać, że zamknięte niebo zostało nam otworzone dzięki zasłudze krzyżowej śmierci Chrystusa. Obecnie kapłan w Niedzielę Palmową nie przywdziewa szat pokutnych, fioletowych, jak to było w zwyczaju dotąd, ale czerwone; procesja zaś ma charakter triumfalny. Chrystus wkracza do świętego miasta jako jego Król i Pan, odbiera spontaniczny hołd od mieszkańców Jerozolimy. Przez to Kościół chce podkreślić, że kiedy Chrystus Pan za kilka dni podejmie się tak okrutnej śmierci, to jednak nigdy nie pozbawi się swojego majestatu królewskiego i prawa do panowania. Przez mękę zaś swoją i śmierć to prawo jedynie umocni. Godność królewską Chrystusa Pana akcentują antyfony i pieśni, które śpiewa się w czasie rozdawania palm i procesji.

W naszej parafii poświęcenie palm będzie na każdej Mszy świętej. Uroczysta procesja do świątyni będzie miała miejsce na Mszy o 11.30. Natomiast po Mszy Świętej o godzinie 17.00 odprawimy Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, przechodząc ulicami naszej parafii.