Wielki Post – „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).

18 lutego 2018 at 18:11

Razem z całym Kościołem, w naszej parafii w środę Popielcową rozpoczęliśmy okres wielkopostnej pokuty. W tym czasie stajemy wszyscy jako grzesznicy, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia, przebaczenia i oczyszczenia. Przez czterdzieści dni będziemy przygotowywać nasze serca na wielkie święta Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystus pojednał świat z Ojcem, a my także i teraz, mocą tego wydarzenia możemy uzyskać odnowienie więzi jakie nawiązaliśmy z Bogiem w chwili chrztu świętego. W kościele będą rozbrzmiewać pieśni wielkopostne. Będą znowu odprawiane tradycyjne, pasyjne nabożeństwa: Droga Krzyżowa w piątki i Gorzkie Żale w niedziele.  Będziemy  myślą  i  modlitwą  stać przy cierpiącym Chrystusie. Za jakiś czas nadejdą rekolekcje wielkopostne. Będziemy przychodzić chętnie na nauki rekolekcyjne. Przystąpimy do spowiedzi św. rekolekcyjnej.

Stoi przed nami zatem szczególny czas, czas głębokiego rozważania słowa Bożego, czas umartwienia i pokuty, czas rozważania męki Pańskiej, czas czynienia  dobra,  czas  przybliżenia  się do Boga. Na znak, że postanowiliśmy w takim duchu przeżyć okres Wielkiego Postu, przyjęliśmy w Środę Popielcową na nasze głowy popiół. Usłyszeliśmy przy tym słowa Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Słowa te wypowiedział Chrystus na początku swojej publicznej działalności, gdy modlił się na pustyni i gdy odrzucił pokusy szatana. Od  tego  wezwania  rozpoczął  nauczanie:  „Nawracajcie  się  i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Dzisiaj to samo wezwanie kieruje do nas. Musi ono być niezwykle ważne, musi mieć na celu wielkie nasze dobro, skoro znowu się dziś powtarza. Warto zastanowić się ponownie nad jego treścią.

„Nawracajcie się”. Co to znaczy? Najpierw należy zauważyć, ze wezwanie to nie jest skierowane jedynie do wielkich grzeszników, ateistów, ale także do ludzi wierzących, do każdego z nas. Każdy z nas może coś zmienić na lepsze. Nikt z nas nie jest przecież doskonały. Każdy z nas mógłby o wiele lepiej żyć, niż żyje.

Druga część wezwania na okres Wielkiego Postu brzmi: „wierzcie w Ewangelię”. Niektórzy słowa te tłumaczą: „wierzcie Ewangelii”. Człowiek nawracający się  wierzy  jakby  nową wiarą w Ewangelię. Wierzy, że  Jezus  Chrystus  żyje  dziś  i działa tu i teraz w Kościele. Wierzyć w Ewangelię, to nie tylko akceptować Boże słowo, ale także wypełniać to słowo, czyli w wierzeniu Ewangelii zawarte jest także okazywanie Bogu posłuszeństwa. Odnowienie wiary w Ewangelię można by uważać za główny cel Wielkiego Postu, za najlepszy sposób przygotowania się do świąt wielkanocnych.

Niech  Wasze  czyny  miłości,  modlitwa  i  post  czynione  w  szczerości  serca i  z  głęboką  wiarą, przyczynią  się  do  bliskości  z  Bogiem.

Jarosław Kowalczyk