Duchu Święty

16 maja 2018 at 11:03

Duchu Święty

udziel mi cierpliwości,

abym z rozwagą i roztropnością podejmował się zobowiązań

i sumiennie je wypełniał.

Obdarz mnie cichością,

abym znosił wady i ułomności bliźnich.

Natchnij mnie dobrocią swoją,

abym potrzebom bliźnich chętnie i szybko zaradzał.

Święty Duchu – Miłości przedwieczna Ojca i Syna

udziel mi miłości swojej i pokazuj jak trzeba żyć.

Amen.