CHRYSTUS KRÓL WSZECHŚWIATA

24 listopada 2018 at 12:38

Chrystus Król nie ma nic wspólnego z władcami tego świata. Panowanie Jezusa ma źródło w woli Ojca NiebieskiegoZatem nie do nas należy obwoływanie  Jezusa królem. On króluje z woli Ojca, a nie kogokolwiek z nas. Tym, co do nas należy, jest uznanie boskiego panowania Jezusa w naszych sercach.