TRÓJJEDYNY BÓG

15 czerwca 2019 at 14:45

Trójca Święta jest to jeden Bóg w trzech osobach


 Trójosobowy Bóg objawia się człowiekowi jako

Ojciec, Syn Boży i Duch Święty

jednak każda z tych osób jest tym samym, jednym Bogiem