Regulamin III Biegu Kardynalskiego „Ku Przyszłości z Nadzieją” – Świdnik 2019 r.

21 września 2019 at 13:51

 

Cele imprezy biegowej:

–    uczczenie rocznic ważnych dla naszej Ojczyzny i Kościoła tj:

 • rocznicy pierwszej pielgrzymki Polaka Papieża Ojczyzny,
 • objęcie urzędu Prymasa Polski przez lubelskiego biskupa ks. prof. Stefana Wyszyńskiego,
 • rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
 • przypomnienie nauczania Papieża, Prymasa Tysiąclecia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
 • propagowanie biegów jako zdrowej formy aktywności fizycznej,
 • międzypokoleniowa integracja społeczności Świdnika.


Organizator: Parafia pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

         Partnerzy:
–   
Akcja Katolicka Oddział przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

–   Chór „Salve Regis”,
–   Miejskie Centrum Usług Socjalnych im. Jana Pawła II,

–   Miejski Ośrodek Kultury,
–   Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło w Świdniku

Patroni:  Wojewoda Lubelski, Starosta Powiatu Świdnickiego, Burmistrz Miasta Świdnik, Przewodniczący Rady Miasta Świdnik, Wójt Gminy Mełgiew.

Miejsce (trasa Biegu): ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  na odcinku: od kościoła NMP

            Matki Kościoła do wysokości Miejskiego Centrum Usług Socjalnych.

            Zawody będą się odbywały przy ruchu zamkniętym, na całej szerokości jezdni.

 

Data: 29 września 2019 r. (niedziela)

Start  godz. 15.00.

 

 1. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni nie mający przeciwwskazań lekarskich do umiarkowanych wysiłków wytrzymałościowych.
 1. Zawody zostaną rozegrane na kilku dystansach wg kategorii wiekowych.
 1. Kategorie wiekowe:

– dzieci ur. 2012 – 2013 (6 – 7 lat),

– dzieci ur. 2010 –  2011 (8 – 9  lat),
– dzieci ur. 2007 – 2009 (10 – 12 lat),
– dzieci ur. 2004 – 2006 (13 – 15 lat)

4.  W biegu głównym, w którym wystartują wspólnie kobiety i mężczyźni
na dystansie 1000 m ustala się następujące kategorie wiekowe:

–  16 – 20 lat  (ur. 2003 – 1999) 

 –  21 – 40 lat  (ur. 1998 – 1979)

 –  41 lat i więcej ur. 1978 i starsi

5.  Na zakończenie zawodów zostanie rozegrany na dystansie ok. 200 m

Bieg Rodzinny o charakterze rekreacyjnym bez ustalania klasyfikacji.         

             W Biegu Rodzinnym uczestniczy przynajmniej trzyosobowa drużyna np.

– rodzice + dziecko

– rodzic + dwoje dzieci

– babcia (dziadek) + syn (córka) + wnuczek (wnuczka)

NAGRODY:

       Startujący, którzy zajmą miejsca 1- 3 w biegu w swoich kategoriach
wiekowych otrzymają dyplomy i pamiątkowe medale.

 W biegu rodzinnym (marszobiegu), w którym nie będzie prowadzona klasyfikacja
na mecie, dyplomy i medale otrzymają:  najmłodszy i najstarszy uczestnik biegu rodzinnego
oraz najliczniej reprezentowana w biegu rodzina,.
  Ponadto kilka pamiątkowych medali otrzymają losowo wybrane rodziny.
    Na zakończenie imprezy zostaną rozlosowane nagrody, które można odbierać tylko podczas wylosowania. Nagroda nieodebrana będzie przeznaczona do ponownego losowania.

 1. Program minutowy
  15.00
  Bieg główny kobiet i mężczyzn na dystansie ok. 1000 m ze startem na wysokości
  kościoła NMP Matki Kościoła meta u zbiegu z ul. Okulickiego.

15.10 Bieg dziewcząt w kat. 13 – 15 lat start na wysokości Galerii „Venus”  dystans ok. 600 m

15.20 Bieg chłopców w kat. 13 – 15 lat start na wysokości Galerii  „Venus”

15.30 Bieg dziewcząt w kat. 10 – 12 lat start na wysokości Galerii  „Venus”

15.40 Bieg chłopców w kat.  10 – 12 lat start na wysokości Galerii „Venus”

15.50 Bieg dziewcząt i chłopców w kat. 8 – 9 lat start na wysok. ul. Spółdzielczej dyst. ok. 300 m

16.00 Bieg dziewcząt i chłopców w kat.  6 – 7 lat   start na wysokości ul. Spółdzielczej

16.10 Bieg rodzinny – marszobieg o charakt. rekreac. start od wjazdu na parking dyst. ok. 200 m

 1. Wszyscy uczestnicy biegów powinni posiadać wydane przez organizatora,

         czytelnie wypełnione karty startowe.

            ZGŁOSZENIA :

Osobiście  na starcie na kwadrans przed rozpoczęciem biegu z wypełnioną kartą startową.


WARUNKI  UCZESTNICTWA:

Impreza ma charakter otwarty.

Udział w zawodach jest bezpłatny.


ZAKOŃCZENIE IMPREZY

Godzina 16.30 – Sala MOK –  Koncert na podsumowanie biegu, wręczenie pucharów, dyplomów oraz pamiątkowych medali oraz losowanie nagród i poczęstunek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE!

 • Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność
  i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie

           zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

– Organizator zapewnia służbę medyczną podczas trwania zawodów.

– Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,  materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatne umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.

– Uczestnik oświadcza, że  organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku i informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu. 

NAD CAŁOŚCIĄ CZUWA  SĘDZIA GŁÓWNY BIEGU

W SPRAWACH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE BĄDŹ O SPOSOBIE JEGO INTERPRETACJI DECYDUJE ORGANIZATOR.