WAŻNE

14 marca 2020 at 17:07

Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła może przebywać maksymalnie 50 osób.

Dlatego drzwi wejściowe od frontonu kościoła będą otwierane 5 min. przed rozpoczęciem liturgii. Pierwszeństwo ma osoba, w której intencji będzie sprawowana Msza św. Wierni, którzy nie wejdą do świątyni, mogą uczestniczyć w liturgii na zewnątrz, słuchając Mszy św. przez głośniki zewnętrzne i łącząc się duchowo ze zgromadzonymi w kościele. Na zewnątrz kościoła będzie też udzielana Komunia św.

Postaramy się, by Liturgia Eucharystii trwała ok 30 min.

Po zakończonej Mszy św., z kościoła wychodzimy bocznymi drzwiami od str. zakrystii. W czasie pomiędzy Mszami kościół będzie zamknięty. W dni powszednie, jak zwykle, będzie otwarty przedsionek kościoła.