TRIDUUM PASCHALNE

4 kwietnia 2020 at 18:04

W NASZYM  KOŚCIELE

Wielki Czwartek. Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.

Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.

Wielki Piątek. Liturgia na cześć Męki Pańskiej o godz. 18.00.

Po Liturgii adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim do godz. 21.00.

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu powinniśmy zachować ograniczoną liczbę osób przebywających w kościele. Dlatego prosimy o krótkie chwile modlitwy, by umożliwić innym wejście do świątyni.

Wielka Sobota. Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 18.00. /Planowana liturgia na godz. 20.00 została przeniesiona na 18.00. Podczas Liturgii Eucharystycznej Bogu polecimy intencje wskazane wcześniej przez ofiarodawców./

Liturgię rozpoczynamy w kościele. Nie będzie poświęcenia ognia.

Po wieczornej liturgii, przed kościołem zostanie udzielone błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem całej parafii.

Nie będzie poświęcenia pokarmów. W Wielką Niedzielę, przed śniadaniem, ojciec rodziny, albo inna osoba powinna poprowadzić modlitwę błogosławieństwa wielkanocnego stołu z udziałem całej rodziny. Tekst modlitwy można pobrać ze strony internetowej naszej parafii, albo zapoznać się z jej treścią, umieszczoną na tablicy ogłoszeń.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim od godz. 9.00 do 16.00.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

Nie będzie procesji rezurekcyjnej i Mszy św. o godz. 6.00.

Eucharystia tego dnia będzie sprawowana o godz. 8.30, 10.00, 11,30, 13.00 i 17.00.