ODWOŁANIE DYSPENSY

30 maja 2020 at 14:16

D E K R E T
dotyczący dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej

W związku ze zniesieniem limitu uczestników zgromadzeń religijnych w
kościołach, co daje faktycznie możliwość udziału w liturgii wszystkim
wiernym, począwszy od Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, przypadającej
31 maja 2020 r., zgodnie z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa
Kanonicznego, odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku
uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.
Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:
• osób w podeszłym wieku
• osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
• osób, które czują obawę przed zarażeniem.
Dziękując Bogu za opiekę i błogosławieństwo w trudnym czasie epidemii,
zachęcam wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej,
szczególnie z sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

+Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

ks. Krzysztof Kwiatkowski
Kanclerz

Lublin, 28 maja 2020 r.