ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2021

4 kwietnia 2021 at 23:28

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja! - Świnoujście  w sieci www.eswinoujscie.pl

DRODZY PARAFIANIE, SZANOWNI GOŚCIE!

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Zmartwychwstały Chrystus przynosi nam nadzieję i pocieszenie w niełatwych czasach zagubienia i zwątpienia. Zapewnia nas o swojej obecności i chce być dla nas siłą w chwilach próby. Daje nam Bożą moc, abyśmy nieśli nadzieję i miłość tym, którzy  tego bardzo potrzebują.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wszystkim parafianom, gościom, osobom chorym, samotnym, wątpiącym  autentycznego spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem i chrześcijańskiej nadziei płynącej od Niego. Niech Boża opieka i zatroskanie nie pozwoli nikomu czuć się samotnym, wniesie świeżość wiary, ożywi prawdziwą miłość w naszych rodzinach, przypomni komu należy ufać, kto nas nigdy nie zawiedzie.

Życzymy wszystkim owocnego przeżywania wiary w Zmartwychwstałego Chrystusa i pełnych miłości oraz zgody spotkań z najbliższymi. Zapewniamy wszystkich o modlitwie.

DUSZPASTERZE

 

Regina Caeli Królowo Niebios” 

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się
Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Najświętszą Maryję Pannę, dostąpili radości żywota wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.