Zapowiedzi przedślubne:

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE W PARAFII CHRYSTUSA ODKUPICIELA

19 czerwca 2017r.

 

ZAPOWIEDŹ  PIERWSZA 

  1. Paweł Kowalik kawaler z parafii tutejszej i Magdalena Rybczyńska panna z parafii tutejszej.

ZAPOWIEDŹ  DRUGA

  1.   Robert Mitura kawaler z parafii św. Kingi w Świdniku i Aleksandra Barbara Cioczek   panna  z parafii tutejszej.

 

  1. Przemysław Wymiatał kawaler z parafii tutejszej i Olga Białoch panna z parafii

 

 

           Ktokolwiek wiedziałby o okolicznościach, które czyniłyby wyżej wymienionych niegodnych  Sakramentu Małżeństwa zobowiązany jest w sumieniu powiadomić jednego z duszpasterzy.