Zapowiedzi przedślubne:

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE W PARAFII CHRYSTUSA ODKUPICIELA

08 października 2017r.

ZAPOWIEDŻ DRUGA

 

  1. Józef Lamont kawaler i Aleksandra Tamara Szydłowska panna   oboje z parafii tutejszej.

 

 

Ktokolwiek wiedziałby o okolicznościach, które czyniłyby wyżej wymienionych niegodnych  Sakramentu Małżeństwa zobowiązany jest w sumieniu powiadomić jednego z duszpasterzy.