Zapowiedzi przedślubne:

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

UMIESZCZANE SĄ NA TABLICY OGŁOSZEŃ

PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM CHRYSTUSA ODKUPICIELA

W ŚWIDNIKU