Chór Salve Regis

Chór SALVE REGIS (łac. Witaj Królu) parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku powstał w 2011 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Andrzeja Kniazia, ks. wikariusza Piotra Irackiego i Agaty Szlązak, założycielki i pierwszej dyrygentki chóru. Zespół skupia osoby, które pragną pracować nad swoim muzycznym rozwojem i pieśnią chwalić Boga, dlatego swoją działalność realizuje poprzez:

  1. liturgię – śpiewając podczas niedzielnej Mszy św. 2 razy w miesiącu oraz w czasie wybranych kościelnych uroczystości, nabożeństw czy spotkań modlitewnych, kulminacją jest oprawa muzyczna podczas Triduum Paschalnego. Liturgiczny repertuar chóru to w większości utwory zawarte w dwóch tomach śpiewnika „Niepojęta Trójco”, w opracowaniach współczesnych kompozytorów: Pawła Bębenka, Jakuba Blycharza, Jacka Gałuszki, Dawida Kusza, Piotra Pałki, Mateusza Pospieszalskiego, Urszuli Rogali, Jacka Sykulskiego i in.
  2. koncerty okolicznościowe związane z działalnością kulturalną, patriotyczną, charytatywną – organizowane zwłaszcza przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku. Chór współpracował z innymi chórami świdnickimi min.: Arionem, Chórem św. Kingi, Tercją oraz z Helicopter Brass Orchestra. Występował także z Piotrem Selimem, wokalistą i kompozytorem.  Salve Regis jest jednym z wykonawców podczas dorocznych koncertów „Zaduszki Świdnickie” w kościele Chrystusa Odkupiciela w Świdniku. Wystąpił tam m.in. z Alicją Węgorzewską, Konstantym Andrzejem Kulką, Robertem Grudniem.

Ważnym doświadczeniem formacyjno-artystycznym dla chórzystów był udział w Lubelskim Festiwalu Chórów Parafialnych w latach 2012-2018 (http://festiwalchorow.pl/).

Przy chórze funkcjonuje Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Salve Regis, które dzięki składkom członkowskim i dotacjom organizuje koncerty i wyjazdy zespołu.

Od stycznia 2018 r. dyrygentem chóru jest Marzena Goc, absolwentka Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W przeszłości współpracowała jako korepetytor z lubelskimi zespołami: chórem chłopięcym „Słowiki Lubelskie”, chórem dziewczęcym „La Musica”, licealnym chórem „Kantylena” – dwukrotnie podczas wakacyjnych zgrupowań, a także założyła i prowadziła młodzieżowy chór mieszany „Amabile” w ramach ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska”. W 2012 r. otrzymała Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Oddział Lubelski. Aktualnie prowadzi także szkolne chóry o głosach równych „Gaudium” i „Gaudeamus” w Bełżycach (http://www.naszswidnik.pl/page/index/artykul/id/1923).

 

 

Próby chóru w roku 2018/19 (w sali biblioteki parafialnej)

Grupa młodzieżowa

poniedziałek i piątek             godz. 18.00 – 19.00

Grupa dorosłych

poniedziałek i piątek             godz. 19.00 – 21.00

www.salveregis.pl

www.facebook.com.SalveRegis