Krąg Biblijny

Krąg Biblijny- spotykamy się, by czytać i rozważać Słowo Boże, modlić się, kontemplować, ale także dzielić się Nim. Próbujemy przemieniać swoje życie i szukać woli Bożej we wszystkich naszych decyzjach. Nasza przygoda ze Słowem Bożym oparta jest o metodę lectio divina. Lectio divina (pobożne, duchowe czytanie) jest pogłębioną metodą czytania Biblii. Schemat spotkań:

  • śpiew
  • modlitwa brewiarzem lub psalmami
  • wezwanie Ducha Świętego
  • lektura tekstu biblijnego
  • medytacja, analiza tekstu
  • osąd życia w oparciu o przeczytany fragment biblijny i szczera odpowiedź
  • kontemplacja
  • dzielenie się Słowem Bożym, zapamiętanie Słowa Bożego
  • Czyn, podejmowanie decyzji

Dwukrotnie w ciągu roku jeździmy na rekolekcje ewangelizacyjne (weekendowe) oraz rekolekcje wakacyjne (tygodniowe).

Spotykamy się w 2. i 4 wtorek miesiąca – godzina 19.00 Spotkanie w salce parafialnej poprzedza wspólna Msza Św. o godz. 18.00

Górecko 4P1220902

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.kragbiblijny.pl/