Akcja Katolicka

W styczniu 1993 r. w czasie wizyty biskupów polskich w Rzymie zwanej Ad limina Apostolorum Papież św. Jan Paweł II zlecił reaktywowanie działalności Akcji Katolickiej jako sprawdzonej, ponadpokoleniowej formy apostolstwa świeckich, mówiąc:

„Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna.”

Lubelska Akcja Katolicka rozpoczęła swą działalność 5 stycznia 1995 r. Wtedy to ks. Abp. Bolesław Pylak mianował  ks. dr. Ryszarda Podporę na koordynatora Akcji Katolickiej w Archidiecezji Lubelskiej.

Stowarzyszenie: AKCJA KATOLICKA ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ zostało erygowane w dniu 19 października 1996 r.   na mocy Rozporządzenia Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Warszawie (Dz. U. Nr 107/96). Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (Statut Akcji Katolickiej w Polsce).

            Oddział Parafialny Akcji Katolickiej w Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku rozpoczął działalność w 2001 roku. Wśród zrealizowanych przez oddział  zadań należy wymienić: założenie i prowadzenie biblioteki parafialnej, coroczne organizowanie (do 2013 r.) rodzinnego festynu „Papieski Dzień Rodziny”, także corocznie w okresie ferii zimowych zajęć dla dzieci, organizowanie pielgrzymek do sanktuariów w Polsce, okolicznościowych wieczornic związanych z wydarzeniami w Kościele i ze świętami narodowymi, i wieczorów poezji.

Jako członkowie Akcji Katolickiej uczestniczymy w pielgrzymkach zawierzenia: na Jasną Górę i do Wąwolnicy oraz w dniach skupienia (adwentowym i wielkopostnym) organizowanych przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Lublinie.

W parafii spotykamy się w 2. poniedziałek każdego miesiąca po Mszy św. wieczorowej, aby rozważać Słowo Boże i zapoznać się z tematem z materiałów formacyjnych.

            Akcja Katolicka jest narzędziem nowej ewangelizacji, szkołą miłości, jedności, siły i pokory. Uczymy się podobnie myśleć i wspólnie działać, pamiętając słowa Chrystusa: „Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich”.

20150205_113907      351_5113