Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich

Duszpasterstwo i Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich to najdłużej działająca  wspólnota przy  parafii Chrystusa Odkupiciela. Powstała niemalże wraz z powołaniem naszej parafii, wywodząca się z 240 rodzin kolejarskich zamieszkałych w najbliższym sąsiedztwie kościoła. Środowisko kolejarskie charakteryzowało się wysoką odpowiedzialnością, dyscypliną, patriotyzmem oraz głęboką religijnością. Zawsze wierni tym ideałom członkowie Duszpasterstwa i KSKP aktywnie włączali się we wszelką działalność w tut. parafii. Czynnie uczestnicząc w budowie kościoła materialnego, jednocześnie pogłębialiśmy swoją wiarę biorąc udział w spotkaniach formacyjnych.

Naszym znakiem rozpoznawczym jest Sztandar Duszpasterstwa, który został poświęcony w 1986 roku, widnieje na nim wizerunek naszej patronki Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Patronalne Święto Kolejarza obchodzone jest 25 listopada.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W ramach działalności Duszpasterstwo i KSKP uczestniczy w uroczystościach religijnych naszej parafii i świętach państwowych. Pomocnie uczestniczymy w organizowanych przy naszym kościele feriach zimowych dla dzieci.

Corocznie w listopadzie wraz z naszym duszpasterzem uczestniczymy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę, pielgrzymujemy także do różnych sanktuariów zarówno w Polsce jak i za granicą. W czasie pontyfikatu Jana Pawła II nasi członkowie podążali za Ojcem Świętym w czasie Jego pielgrzymek do kraju, wsłuchując się w głoszone przez Niego słowo Boże, które często było mottem w naszej działalności duszpasterskiej, życiu rodzinnym i zawodowym.

Naszymi dotychczasowymi duszpasterzami byli księż : Ryszard Ciostek (Ś.P.), Jan Jakubiak, Paweł Kotowski, Marcin Szwiec, Stanisław Szozda. Obecnie naszym opiekunem jest ks. Grzegorz Gut. Przewodniczącą Koła KSKP jest Barbara Zduńczuk

Spotykamy się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00