Popular Tags:

WAKACJE

1 lipca 2020 at 11:19

„Cykl pracy i odpoczynku, wpisany w ludzką naturę jest zgodny z wolą samego Boga, co poświadcza opis z Księgi Rodzaju (por. 2, 2-3, Wj 20,8-11): odpoczynek jest rzeczą „świętą”, pozwala bowiem człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć, czasem nazbyt go pochłaniających, i na nowo sobie uświadomić, że wszystko jest dziełem Boga”.

Jan Paweł II, List Apostolski DIES  DOMINI

ODWOŁANIE DYSPENSY

30 maja 2020 at 14:16

D E K R E T
dotyczący dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej

W związku ze zniesieniem limitu uczestników zgromadzeń religijnych w
kościołach, co daje faktycznie możliwość udziału w liturgii wszystkim
wiernym, począwszy od Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, przypadającej
31 maja 2020 r., zgodnie z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa
Kanonicznego, odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku
uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.
Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:
• osób w podeszłym wieku
• osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
• osób, które czują obawę przed zarażeniem.
Dziękując Bogu za opiekę i błogosławieństwo w trudnym czasie epidemii,
zachęcam wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej,
szczególnie z sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

+Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

ks. Krzysztof Kwiatkowski
Kanclerz

Lublin, 28 maja 2020 r.

NOWY BISKUP POMOCNICZY

23 maja 2020 at 13:56

Komunikat Metropolity Lubelskiego

o nominacji nowego biskupa pomocniczego

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Z radością przyjmujemy decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu nowego biskupa pomocniczego dla archidiecezji lubelskiej. Jest nim Ksiądz dr Adam Piotr Bab, wikariusz biskupi ds. młodzieży i proboszcz parafii pw. św. Józefa w Lublinie. Nominacja została podpisana i ogłoszona 22 maja br. dokładnie w dzień 21. rocznicy jego święceń kapłańskich.

Urodził się 30 grudnia 1974 r. w Lublinie i jest aktualnie najmłodszym biskupem w Polsce. Wzrastał w Niedrzwicy Kościelnej, w rodzinie strzegącej najcenniejszych wartości i przywiązanej do Kościoła. Jego bliskim krewnym był biskup łomżyński Stanisław Stefanek, zmarły cztery miesiące temu w Lublinie. Po maturze w II Liceum im. Jana Zamoyskiego rozpoczął formację do kapłaństwa w Seminarium Duchownym w Lublinie.

Przyjąwszy święcenia prezbiteratu pracował przez rok jako wikariusz w parafii garnizonowej w Lublinie, a następnie podjął studia specjalistyczne z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zostały uwieńczone doktoratem. W trakcie studiów mieszkał i pracował przy kościele Świętego Ducha w Lublinie jako duszpasterz młodzieży, a od roku 2002 był koordynatorem pielgrzymek na Światowe Dni Młodzieży. W ciągu ostatnich dwudziestu lat uczestniczył, razem z młodzieżą z archidiecezji, we wszystkich spotkaniach młodych z Następcą św. Piotra na kilku kontynentach.

Doświadczenie duszpasterskie zdobywał najpierw jako rektor kościoła Świętego Ducha w Kraśniku w latach 2005-2010, następnie jako proboszcz w Końskowoli w latach 2010-2014, a przez ostatnie sześć lat w parafii św. Józefa w Lublinie. Należy do Kolegium Konsultorów Archidiecezji Lubelskiej oraz Rady Kapłańskiej. Jest konsultorem Rady ds. duszpasterstwa młodzieży Konferencji Episkopatu Polski.

Ufam, że liczne dary, jakie otrzymał od Boga oraz bogate doświadczenie Biskupa Nominata pomogą mu dobrze wypełnić zadanie, jakie postawił przed nim Duch Święty i Kościół. Polecam go Waszej gorącej modlitwie. Niech go wspiera macierzyńskie wstawiennictwo Królowej Nieba, radującej się ze Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia swojego Syna.

          Z serca wszystkim błogosławię

                                                                       Wasz biskup Stanisław

Lublin, 22 maja 2020 r.

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

14 maja 2020 at 17:07

DOBRY PASTERZ

2 maja 2020 at 13:34

„Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”  /Ps 23/

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

24 kwietnia 2020 at 10:32

OBEJRZYJ FILM ZE „STUDIA BRONKA”

PAN ZMARTWYCHWSTAŁ!

11 kwietnia 2020 at 22:16

Kochani Parafianie,

Wiele się zmieniło w minionym Wielkim Poście.

Inna jest też Wielkanoc tego roku.

Nie zmienił się tylko ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS.

Nie zmieniła się JEGO miłość do człowieka.

Nie zmieniła się JEGO tęsknota za człowiekiem.

Pytacie gdzie ON jest dzisiaj?

W chorych. W umierających. W pielęgniarkach i lekarzach.

W naszych rodzinnych domach.

W naszych kościołach.

W każdym miejscu, gdzie ludzie tęsknią za NIM i za sobą.

W każdym z nas jest miłością, która nie zna śmierci.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ I ŻYJE!

ks. Leszek Surma

proboszcz

 

 

TRIDUUM PASCHALNE

4 kwietnia 2020 at 18:04

W NASZYM  KOŚCIELE

Wielki Czwartek. Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.

Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.

Wielki Piątek. Liturgia na cześć Męki Pańskiej o godz. 18.00.

Po Liturgii adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim do godz. 21.00.

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu powinniśmy zachować ograniczoną liczbę osób przebywających w kościele. Dlatego prosimy o krótkie chwile modlitwy, by umożliwić innym wejście do świątyni.

Wielka Sobota. Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 18.00. /Planowana liturgia na godz. 20.00 została przeniesiona na 18.00. Podczas Liturgii Eucharystycznej Bogu polecimy intencje wskazane wcześniej przez ofiarodawców./

Liturgię rozpoczynamy w kościele. Nie będzie poświęcenia ognia.

Po wieczornej liturgii, przed kościołem zostanie udzielone błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem całej parafii.

Nie będzie poświęcenia pokarmów. W Wielką Niedzielę, przed śniadaniem, ojciec rodziny, albo inna osoba powinna poprowadzić modlitwę błogosławieństwa wielkanocnego stołu z udziałem całej rodziny. Tekst modlitwy można pobrać ze strony internetowej naszej parafii, albo zapoznać się z jej treścią, umieszczoną na tablicy ogłoszeń.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim od godz. 9.00 do 16.00.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

Nie będzie procesji rezurekcyjnej i Mszy św. o godz. 6.00.

Eucharystia tego dnia będzie sprawowana o godz. 8.30, 10.00, 11,30, 13.00 i 17.00.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED ŚNIADANIEM WIELKANOCNYM

4 kwietnia 2020 at 18:00

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja. 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

DO PARAFIAN

24 marca 2020 at 20:22

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.

W naszym kościele:

  1. Msze św. w niedziele i dni powszednie będą odprawiane o stałych godzinach, jak w ciągu roku.
  2. Pierwszeństwo w uczestnictwie we Mszy św. ma osoba, która zamówiła intencje na da dany dzień i godzinę.
  3. We Mszy św. „zbiorowej” do Miłosierdzia Bożego w czwartek uczestniczyć będzie pięć osób, które pierwsze przyjdą na Eucharystię.
  4. Można nadal zamawiać intencje mszalne /indywidualne i zbiorowe/ w kancelarii i zakrystii kościoła. Eucharystia będzie sprawowana w zamówionej intencji nawet wtedy, gdy ofiarodawca nie będzie mógł fizycznie w niej uczestniczyć. Tego dnia, w każdym miejscu, można łączyć się duchowo z kapłanem odprawiającym zamówioną intencję.
  5. Nabożeństwa wielkopostne – „Droga krzyżowa” i „Gorzkie żale” – zostają odwołane. Zachęcamy do indywidualnego odprawiania tychże nabożeństw w rodzinnych domach.
  6. O sposobie sprawowania liturgii Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy poinformujemy parafian w późniejszym czasie, po otrzymaniu wytycznych Metropolity Lubelskiego abpa Stanisława Budzika.
  7. Codziennie o godz. 20.30 kapłani naszej parafii, w kościele odmawiają różaniec. Parafian prosimy o łączność duchową i modlitwę różańcową o tej godzinie.

Kochani Parafianie,

Jesteśmy z Wami.

Modlimy się za Was i razem z Wami.

Codziennie udzielamy Wam kapłańskiego błogosławieństwa.