Popularne:

Czytajmy Pismo Święte

2 października 2016 at 09:13

Św. Hieronim, którego wspomnienie liturgiczne obchodzimy w Kościele 30 września napisał: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Pismo Święte jest więc dla ludzi wierzących narzędziem, za pomocą którego sam Bóg przemawia do nas każdego dnia.  Czytanie Pisma to rozmowa z Bogiem, która czyni człowieka mądrym i pełnym pokoju. Dlatego też papież Benedykt XVI w jednym z orędzi skierowanych do młodych napisał: „Drodzy młodzi, zachęcam was, abyście dobrze poznawali Biblię, trzymali ją w zasięgu ręki, aby była dla was niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść. Czytając ją, nauczycie się poznawać Chrystusa”. Obecny papież Franciszek powiedział, że Pismo Święte to „niewyczerpalne źródło zbawienia”. Dlatego zachęcamy każdego i każdą z Was do jak najczęstszego sięgania do tego „żywego słowa Boga”. Zapraszamy też na spotkania „Kręgu Biblijnego” w 2 i 4 wtorek miesiąca w salce parafialnej.

Poniżej link z ciekawą propozycją – Pismo Święte w wersji audio:

www.bibliaaudio.pl

Wspólnota „Galilea”

2 października 2016 at 08:44

W Niedzielę 25 września w naszej wspólnocie parafialnej, swoim doświadczeniem wiary podzielili się członkowie Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”Opowiedzieli o tym, jak dzięki wspólnocie przybliżyli się do Boga i drugiego człowieka. Zachęcali też do udziału w kursie Alfa, który składa się z serii spotkań poruszających kluczowe zagadnienia związane z wiarą chrześcijańską.Kurs Alfa jest otwarty dla każdego. To szansa poznania i pogłębienia wiary chrześcijańskiej. Pierwsze spotkanie odbędzie się 3 października 2016 o godz. 18.30 w Domu Parafialnym w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, ul. Kunickiego 128. Zachęcamy naszych parafian do udziału w Kursie Alfa. Mamy też nadzieję, że i w naszej wspólnocie wspólnota „Galilea” będzie się prężnie rozwijać.

Poniżej linki do strony z informacjami na temat Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” oraz o Kursie Alfa:

www.lublin.galilea.pl

Komunikat Metropolity Lubelskiego

29 czerwca 2016 at 09:29

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!

         Zbliżają się uroczystości Maryjne w naszej Archikatedrze w kolejną rocznicę wydarzenia zwanego cudem lubelskim. Serdecznie zapraszam na Mszę Świętą 3 lipca, w niedzielę, o godz. 19.00, po której nastąpi procesja różańcowa ulicami miasta. Eucharystii będzie przewodniczył i słowo Boże wygłosi Ks. Bp Bronisław Biernacki, biskup odesko-symferopolski na Ukrainie.

Tego roku chcemy dziękować Bogu za 40 lat działalności misyjnej archidiecezji lubelskiej. W roku 1976 Ks. Bp Bolesław Pylak posłał pierwszych dwóch misjonarzy do Zambii w Afryce: Ks. Stanisława Stanisławka i Ks. Mariana Flisa. Ta decyzja umożliwiła dalsze wyjazdy naszych kapłanów w różne rejony świata. Dziś nasi misjonarze pracują na wszystkich kontynentach, od Alaski po Argentynę, od Afryki przez Kazachstan aż po Australię i Papuę Nową Gwineę. Wielu prowadzi pracę ewangelizacyjną na Wschodzie, zwłaszcza na Ukrainie. Wdzięczność wobec misjonarzy, będących także najlepszymi ambasadorami naszej wiary i kultury w świecie, połączymy z gorącą modlitwą o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

W ramach diecezjalnego etapu Światowych Dni Młodzieży w sobotę 23 lipca, wraz z naszymi gośćmi zza granicy, przeżyjemy wielkie i radosne święto wiary na stadionie Arena Lublin. Centralnym punktem spotkania będzie Eucharystia. Zapraszamy na to wydarzenie wszystkich, którzy chcą doświadczyć powszechności Kościoła, gromadzącego w jedno ludzi z różnych języków i narodów. Dla tych, którym nie będzie dane wyjechać do Krakowa, Arena Młodych będzie jedyną okazją do osobistego doświadczenia atmosfery Światowych Dni Młodzieży. Na lubelskim stadionie młodzi przygotowują także widowisko teatralne opowiadające historię Abrahama, podczas którego zaproszą nas do modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu. To spotkanie jest darem młodych dla nas wszystkich. Przyjmijmy od nich zaproszenie do radosnego uwielbiania Boga w sercu Lublina. W parafiach archidiecezji prowadzone są zapisy na darmowe karty wstępu, które na początku lipca otrzymają Księża Proboszczowie. Niech nie będzie wspólnoty parafialnej, która nie miałaby swojej reprezentacji na Arenie Młodych.

3 sierpnia wyruszy 38. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”. To wydarzenie mobilizuje tych, którzy chcą przeżyć szczególne rekolekcje w drodze, gdzie można połączyć trudy marszu z radością wspólnoty i modlitwy. Oprócz osobistych intencji pielgrzymi w tym roku będą dziękować za dar spotkania młodych z całego świata z Papieżem Franciszkiem. Informuję, że każdy uczestnik Światowych Dni Młodzieży w Krakowie jest zwolniony z opłaty pielgrzymkowej na Jasną Górę. Tych, którzy nie mogą wybrać się na pielgrzymkę zachęcam do udziału w funduszu solidarnościowym „Idę z Tobą”. Wszystkim angażującym się w ruch pielgrzymkowy – duszpasterzom i świeckim –dziękuję za troskę i oddanie.

Na dni pełne Bożej łaski i wspólnej radości z serca wszystkim błogosławię

 

Lublin, 20 czerwca 2016 r.                                                                                                Wasz Biskup Stanisław

Zesłanie Ducha Świętego

14 maja 2016 at 23:57

Duch Święty jest trzecią osobą równą w bóstwie Bogu i Synowi. Razem z nimi tworzy nierozerwalną Trójcę Świętą.

W Starym Testamencie Duch Św. nie był znany jako Osoba. Prorocy porównywali Go do tchnienia, powiewu wiatru, a wiatr jako zjawisko atmosferyczne oznacza życie: „Jahwe ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą” (Rdz 2, 7).

Nowy Testament ukazuje Ducha Świętego już jako Osobę, która uczestniczy w poczęciu Syna Bożego, Jego chrzcie nad Jordanem, a realną kulminacją jest Jego Zesłanie na Maryj i apostołów. Już w czasie głoszenia Dobrej Nowiny Jezus zapowiadał: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). Jezus realizuje swoją obietnicę po swoim Zmartwychwstaniu w Dniu Pięćdziesiątnicy, który kończy także okres Wielkanocny. Od tamtego momentu apostołowie zostali obdarzeni Darami Ducha Świętego stali się odważnymi głosicielami Ewangelii. Wyszli poza mury Wieczernika nauczając wszystkie narody aż do oddania swojego życia w imię Chrystusa.

Obecnie każdy Kościół staje się Wieczernikiem podczas odprawiania Eucharystycznej Ofiary. Uczestnicząc w tej Ofierze czerpiemy: Dar mądrości, Dar rozumu, Dar umiejętności, Dar rady, Dar męstwa, Dar pobożności, Dar bojaźni Bożej.

W nadchodzącą niedzielę będziemy przeżywali kolejną już pamiątkę Zesłania Ducha Świętego. Prośmy Go, aby Jego Dary przyjęte podczas Bierzmowania były zawsze cennymi wartościami dla każdego wyznawcy Chrystusa.

Duch Świętyfot. Wiktor Jargiełło

„Chwalcie łąki umajone…”

9 maja 2016 at 09:13

Miesiąc maj w polskiej tradycji ludowej i kościelnej poświęcony jest Matce Bożej. Nabożeństwa zwane „Majówkami” mają swój początek już od 1838 roku. Pierwszą „Majówkę” odprawili OO. Jezuici w Tarnopolu.

Od tego czasu nabożeństwo ku czci NMP Królowej Polski zaczęło rozpowszechniać się w całym kraju. Litania Loretańska odmawiana była już w XIII w., a powstała z Litanii Wszystkich Świętych. Kolejne wezwania maryjne dodawano stopniowo. Muzykę do tej pięknej modlitwy napisało wielu kompozytorów m.in. W.A. Mozart, Nicolo Zingarelli oraz Paolo Bonfichi.

Majowe nabożeństwa odprawiane są we wszystkich polskich Kościołach, a czciciele Królowej Wyznawców chętnie w nich uczestniczą. Jak Polska długa i szeroka przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach w majowe wieczory zbierają się mieszkańcy wiosek na modlitwie, prosząc swoją Orędowniczkę o pokój na świecie, dobre rady oraz dziękują za wszelkie łaski, które wyprasza u swego Syna Jezusa Chrystusa.

W naszym parafialnym Kościele nabożeństwa majowe odprawiane są po wieczorowej Mszy świętej. Niech nas nie zabraknie w czasie tej pięknej modlitwy.

kapliczkafot. Wiktor Jargiełło

1050 Rocznica Chrztu Polski w Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

29 kwietnia 2016 at 20:20

„Wierni łasce Chrztu Świętego” – taki tytuł nosiła uroczystość w Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku zorganizowana w niedzielę 24 kwietnia przez Akcję Katolicką pod patronatem Księdza Proboszcza, Burmistrza Miasta Świdnik i Starosty Powiatu Świdnickiego. Uroczystość była poświęcona 1050 Rocznicy Chrztu Polski.IMG_0281

Na jej program złożyły się:

– prelekcja o pomocniczym biskupie lubelskim bł. Władysławie Goralu, wygłoszona przez panią Barbarę Oratowską – dyrektor Muzeum   „Pod Zegarem” w Lublinie;

– wystawa p.t. „Wierni łasce Chrztu Świętego;

– i ogłoszenie wyników z wręczeniem nagród laureatom konkursu na jubileuszowy plakat.

Prelegentka w bardzo interesujący sposób przedstawiła postać księdza i pomocniczego biskupa lubelskiego bł. Władysława Gorala (ur.1898 – zm. 1945), męczennika obozu Sachsenhausen. Szczególną pasją księdza Gorala była praca duszpasterska i oświatowo-wychowawcza w środowisku robotniczym. Angażował się również w działalność charytatywną. IMG_0283Był także cenionym spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Święcenia biskupie otrzymał w dniu 9X1938 r. z rąk biskupa Mariana Leona Fulmana. Wśród powierzonych nowemu biskupowi zadań były obowiązki asystenta kościelnego Akcji Katolickiej. W listopadzie 1939 r. obaj biskupi lubelscy wraz z kanclerzem kurii zatrzymani przez gestapo zostali osadzeni na Lubelskim Zamku, a stąd   w grudniu przewiezieni do męskiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, z którego już ks. bp Goral nie powrócił. W liście Prymas Polski kard. August Hlond do biskupa Mariana Fulmana pisał: „… wnioskować należy, że zaliczyć się go powinno do grupy biskupów, którzy życiem przypieczętowali swą wierność dla Kościoła i Polski”.Papież Jan Paweł II zaliczył go do grona 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej, których beatyfikował w Warszawie w dniu 13 czerwca 1999r..

„Wierni łasce Chrztu Świętego’’, pod takim tytułem Akcja Katolicka przy Parafii Chrystusa Odkupiciela przygotowała wystawę upamiętniającą 1050 Rocznicę Chrztu Polski, którą można oglądać w parafialnej świątyni.

Poczynając od Mieszka I i Dobrawy, prezentuje ona 18 sylwetek postaci historycznych, ludzi oddanych służbie Kościołowi i Ojczyźnie. Ku radości organizatorów dało się zauważyć, że wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników niedzielnych Mszy św. jak i wiernych przybyłych na wieczorne spotkanie z różnych świdnickich parafii. Swoją obecnością uroczystość zaszczyciła sekretarz DIAK p. Anna Ruszniak. Na zakończenie odbyło się ogłoszenie wyników konkursu na jubileuszowy plakat.

IMG_0293W kategorii „gimnazja” – dwa równorzędne I miejsca otrzymali:

Gabriel Sarnecki i Krystian Madej  – uczniowie Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich.

II miejsce otrzymał Jakub Podkański – uczeń również Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich.

W/w uczniowie wykonali swoje prace pod kierunkiem pani Elżbiety Kulczyńskiej.

Wyróżnienia otrzymali: Kamila Kanclerz i Jakub Wójcik z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II.

Prace w/w uczniów zostały wykonane pod opieką pani Katarzyny Radek.

W kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” –

I miejsce otrzymał Arkadiusz Klej – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Świdniku,(opiekun pani Katarzyna Kisiel).

II miejsce otrzymała Dagmara Pastuszuk – uczennica Technikum Ekonomicznego przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku (opiekun pani Małgorzata Kozak).

Laureatom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i piękne nagrody. IMG_0307

Organizatorzy uroczystości – członkowie Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku, w imieniu wszystkich uczestników, serdecznie dziękują sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Świdniku i Gminie Miejskiej Świdnik, którzy sfinansowali spotkanie poświęcone 1050 Rocznicy Chrztu Polski.

 

Zaproszenie do wspólnego uczczenia Jubileuszu Chrztu Polski

13 kwietnia 2016 at 10:07

Akcja Katolicka przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku organizuje pod honorowym patronatem Ks. Proboszcza Kanonika Leszka Surmy, Burmistrza Miasta p. Waldemara Jaksona oraz Starosty Powiatu Świdnickiego p. Dariusza Kołodziejczyka, obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Na program spotkania  w dniu 24 kwietnia 2016 r. składają się:

  • prelekcja o Błogosławionym Biskupie Lubelskim Władysławie Goralu – męczenniku za wiarę, którą wygłosi p. Barbara Oratowska- Dyrektor Muzeum „Pod Zegarem” w Lublinie,
  • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i upominków za udział w konkursie na plakat promujący obchody Jubileuszu w naszym mieście,
  • wystawa pt. „Wierni łasce chrztu świętego” i plakatów nagrodzonych w konkursie

 Serdecznie wszystkich zapraszamy do kościoła pw. Chrystusa Odkupiciela w dniu 24 kwietnia na godz. 18.00. w Świdniku.

Obchody Jubileuszu sponsorują: Gmina Miejska Świdnik i Starostwo Powiatowe w Świdniku.

Ponadto pragniemy poinformować, że we wrześniu i październiku planowane są kolejne prelekcje. Szczegóły o nich podamy w terminie późniejszym.

Organizatorzy

Akcja Katolicka przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

Niedziela Miłosierdzia Bożego

4 kwietnia 2016 at 18:18

Miłosierdzie Boże jest największym przymiotem Stwórcy, polegającym na okazywaniu go potrzebującym, a zwłaszcza grzesznikom.

II Niedziela Wielkanocna to Święto Miłosierdzia Bożego ustanowione przez samego Jezusa podczas objawień siostrze Faustynie Kowalskiej, a zatwierdzone przez papieża Jana Pawła II 2000 roku w Łagiewnikach k/Krakowa. Ta miejscowość stała się Centrum Bożego Miłosierdzia.

Pierwsze wzmianki o Bożym Miłosierdziu

Msynajiłosierdzie swoje Bóg objawił ludziom już na początku stworzenia świata. Pierwsze wzmianki o tym Bożym przymiocie można przeczytać w Księdze Rodzaju, mówiące o wspólnym zamieszkaniu Boga wraz z pierwszymi naszymi rodzicami (niestety przez nich odrzuconym). Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.” (Rdz 3,15) – te słowa Stwórcy skierowane do szatana są również aktem miłosierdzia względem grzesznego człowieka.

Wyrazem miłosierdzia Boga względem całego stworzenia było przymierze zawarte z Noem. Bóg ulitował się nad wszystkim co żyje i złożył obietnicę, że już nigdy nie ześle potopu aby zgładzić istoty żyjące i wyniszczyć ziemię (zob. Rdz 8, 21; 9, 8-17).

Kolejny akt miłosierdzia został zawarty w Przymierzu na Górze Synaj, kiedy to Bóg objawia Mojżeszowi Dekalog oraz przekazuje zapowiedź Nowego Przymierza tj. zesłania Swego Syna Jezusa Chrystusa, aby swoją krwią zmazał grzechy świata. Obietnica została spełniona, gdy Dziecię Jezus poczęło się z Ducha Świętego i narodziło z Maryi Dziewicy, a potem krew Jego spłynęła na cały grzeszny świat. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa przywróciło ludzkości utracony raj i dało życie wieczne.

Siostra Faustyna

Skromna zakonnica nazwana jest Sekretarką Bożego Miłosierdzia. Wizjonerka, mistyczka, nie mająca wyższych szkół, a to ją wybrał Jezus, aby głosiła orędzie Bożej Miłości. Spisała je na faustynakartkach, które po jej śmierci wydano pod nazwą „Dzienniczek Sługi Bożej s. Faustyny Kowalskiej”. Opisane tam jej przeżycia, świadczą o wielkiej duchowości zakonnicy, która doświadczyła wizji piekła, czyśca, a nawet nieba. Mimo tego nikt Ne chciał wierzyć w jej objawienia. Pierwszym, który to uczynił był kierownik duchowy ks. Michał Sopoćko.

Jezus w swoich objawieniach prosił siostrę Faustynę o kult Bożego Miłosierdzia przejawiający się przez odmawianie Koronki (którą ją sam nauczył) w intencji grzeszników, konających, dusz czyścowych, a także o ustanowienie Święta ku czci Bożego Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, a przyjęcie w ten dzień Komunii Świętej będzie gwarancją odpuszczenia grzechów ciężkich i zbawienia wiecznego. Wolą Jezusa było namalowanie oraz czczenie Jego Obrazu. Oto wypowiedź samej wizjonerki:

ufam„22 lutego 1931 roku i według tej wizji polecił namalować swój obraz. Wieczorem, kiedy byłam w celi – relacjonuje to wydarzenie w „Dzienniczku” – ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47)”.

Pierwszy Obraz Miłosierdzia Bożego powstał w pracowni wileńskiego artysty Eugeniusza Kazimierskiego. Od tamtej pory obrazy z Miłosiernym Jezusem można spotkać na całym świecie. Siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 roku. Jmiłosierdziean Paweł II wyniósł ją na ołtarze 30 kwietnia 2000 roku, a II Niedzielę Wielkanocną ustanowił Świętem Bożego Miłosierdzia.

Niech i nas nie zabraknie w naszym Kościele przed Obrazem Miłosiernego Jezusa zawierzając Mu swoje życie w słowach: Jezu, ufam Tobie!

 

ZMARTWYCHWSTANIE

31 marca 2016 at 20:39
Zaćmiło się słońce,pobrany plik
krzyk zastygł na ustach.
Otwarło się niebo,
krew wyschła na chustach.
Kamień odsunięty,
Gdzie poszedłeś Panie?
Jestem! Głoszę nadal
wiarę w zmartwychwstanie.

        Joanna Pąk

Triduum Paschalne i Tajemnica Wielkiej Nocy

25 marca 2016 at 12:57

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem obchodzonym przez chrześcijan.

Święte Triduum Paschalne, to trzy dni, w których Kościół przypomina i przeżywa Paschę Jezusa Chrystusa, czyli przejście ze śmierci do życia i wydarzenia poprzedzające bezpośrednio zmartwychwstanie.

Triduum Paschalne

„Było to przed Świętem Paschy. Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J. 13,1).

Wielki Czwartek to upamiętnienie ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa przez Jezusa Chrystusa. W Sakramencie Eucharystii Bóg pozostanie między ludźmi aż do skończenia świata. Kapłaństwo, to sakrament dany wybranym spośród W. Czwartekwiernych, którzy jego mocą, w imieniu Chrystusa będą przemieniać chleb w Ciało Zbawiciela i wino w Jego Krew, a później dawać Eucharystię wszystkim wiernym. W godzinach wieczornych w kościołach sprawowana jest Msza Wieczerzy Pańskiej, po której jej uczestnicy, w swoich domach, gromadzą się przy rodzinnym stole na uroczystej kolacji.

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Jezusa, żałoby, postu, zadumy. W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii. W godzinach popołudniowych, podczas liturgii odczytywany jest opis Męki Pańskiej, następnie wierni, w modlitwie powszechnej zanoszą prośby za wszystkich ludzi, również za niewierzących, bo oni też zostali odkupieni przez W. PiątekChrystusa. Po dziesięciu wezwaniach zgromadzeni adorują Krzyż i przyjmują Komunię Świętą. Wielkopiątkowa liturgia kończy się procesyjnym przejściem do Grobu Pańskiego i adoracją Najświętszego Sakramentu.

W. SobotaWielka Sobota jest dniem ciszy i skupienia. Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając mękę i śmierć Chrystusa. Tego dnia święci się pokarmy. Do Polski ten obrzęd przyszedł w roku 1631. W pięknie przystrojonym bukszpanem koszyczku układa się jajka, chleb, chrzan, sól kuchenną, pieprz, ciasta wielkanocne i baranka z chorągiewką. Każdy z tych pokarmów ma znaczenie symboliczne. Jajko lub pisanka – jest symbolem odradzającego się życia – ma ono dodawać sił witalnych i pełni rolę podarunku dla naszych bliskich. Przyprawy – mają chronić od wewnętrznego zepsucia. ŚwięconkaBaranek cukrowy z czerwoną chorągiewką jest symbolem Chrystusa, dla którego śmierć nie ma już dostępu. Chleb i wędliny zapewniają domownikom dostatek na cały rok.

Późnym wieczorem rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschalnej, czyli czuwanie i oczekiwanie na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Po przypomnieniu najważniejszych wydarzeń z historii zbawienia, począwszy od Księgi Rodzaju, rozbrzmiewa uroczyste Alleluja i czytana jest Ewangelia o Zmartwychwstaniu Pańskim.

Podczas liturgii Wigilii Paschalnej każdy jej uczestnik świadomie wyrzeka się szatana i deklaruje przynależność do Chrystusa.

Uroczysta liturgia kończy się nocną procesją rezurekcyjną, która ogłasza światu Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W tradycji polskiej, od kilku wieków, uroczysta proklamacja zmartwychwstania przenoszona jest na poranek Wielkiej Niedzieli.zmartwychwstały

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Poranną Mszę św. rezurekcyjną poprzedza procesja, która wyrusza od Grobu Pańskiego, wychodzi z kościoła, by obwieścić światu zwycięstwo życia nad śmiercią.

Po Rezurekcji w każdym katolickim domu zasiada się do uroczystego śniadania wielkanocnego. Wspólnie z rodziną dzieląc się poświęconym jajkiem oraz pozostałymi pokarmami składamy sobie wzajemnie życzenia.

Podczas Triduum Paschalnego oraz okresu Wielkanocnego, gdy przyjmujemy Ciało Pańskie, przypomnijmy sobie Jego obietnicę:

„Każdy, kto pożywa Ciało moje i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym” (J. 6, 54).