Popular Tags:

Regulamin III Biegu Kardynalskiego „Ku Przyszłości z Nadzieją” – Świdnik 2019 r.

21 września 2019 at 13:51

 

Cele imprezy biegowej:

–    uczczenie rocznic ważnych dla naszej Ojczyzny i Kościoła tj:

 • rocznicy pierwszej pielgrzymki Polaka Papieża Ojczyzny,
 • objęcie urzędu Prymasa Polski przez lubelskiego biskupa ks. prof. Stefana Wyszyńskiego,
 • rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
 • przypomnienie nauczania Papieża, Prymasa Tysiąclecia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
 • propagowanie biegów jako zdrowej formy aktywności fizycznej,
 • międzypokoleniowa integracja społeczności Świdnika.


Organizator: Parafia pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

         Partnerzy:
–   
Akcja Katolicka Oddział przy Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

–   Chór „Salve Regis”,
–   Miejskie Centrum Usług Socjalnych im. Jana Pawła II,

–   Miejski Ośrodek Kultury,
–   Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło w Świdniku

Patroni:  Wojewoda Lubelski, Starosta Powiatu Świdnickiego, Burmistrz Miasta Świdnik, Przewodniczący Rady Miasta Świdnik, Wójt Gminy Mełgiew.

Miejsce (trasa Biegu): ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  na odcinku: od kościoła NMP

            Matki Kościoła do wysokości Miejskiego Centrum Usług Socjalnych.

            Zawody będą się odbywały przy ruchu zamkniętym, na całej szerokości jezdni.

 

Data: 29 września 2019 r. (niedziela)

Start  godz. 15.00.

 

 1. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni nie mający przeciwwskazań lekarskich do umiarkowanych wysiłków wytrzymałościowych.
 1. Zawody zostaną rozegrane na kilku dystansach wg kategorii wiekowych.
 1. Kategorie wiekowe:

– dzieci ur. 2012 – 2013 (6 – 7 lat),

– dzieci ur. 2010 –  2011 (8 – 9  lat),
– dzieci ur. 2007 – 2009 (10 – 12 lat),
– dzieci ur. 2004 – 2006 (13 – 15 lat)

4.  W biegu głównym, w którym wystartują wspólnie kobiety i mężczyźni
na dystansie 1000 m ustala się następujące kategorie wiekowe:

–  16 – 20 lat  (ur. 2003 – 1999) 

 –  21 – 40 lat  (ur. 1998 – 1979)

 –  41 lat i więcej ur. 1978 i starsi

5.  Na zakończenie zawodów zostanie rozegrany na dystansie ok. 200 m

Bieg Rodzinny o charakterze rekreacyjnym bez ustalania klasyfikacji.         

             W Biegu Rodzinnym uczestniczy przynajmniej trzyosobowa drużyna np.

– rodzice + dziecko

– rodzic + dwoje dzieci

– babcia (dziadek) + syn (córka) + wnuczek (wnuczka)

NAGRODY:

       Startujący, którzy zajmą miejsca 1- 3 w biegu w swoich kategoriach
wiekowych otrzymają dyplomy i pamiątkowe medale.

 W biegu rodzinnym (marszobiegu), w którym nie będzie prowadzona klasyfikacja
na mecie, dyplomy i medale otrzymają:  najmłodszy i najstarszy uczestnik biegu rodzinnego
oraz najliczniej reprezentowana w biegu rodzina,.
  Ponadto kilka pamiątkowych medali otrzymają losowo wybrane rodziny.
    Na zakończenie imprezy zostaną rozlosowane nagrody, które można odbierać tylko podczas wylosowania. Nagroda nieodebrana będzie przeznaczona do ponownego losowania.

 1. Program minutowy
  15.00
  Bieg główny kobiet i mężczyzn na dystansie ok. 1000 m ze startem na wysokości
  kościoła NMP Matki Kościoła meta u zbiegu z ul. Okulickiego.

15.10 Bieg dziewcząt w kat. 13 – 15 lat start na wysokości Galerii „Venus”  dystans ok. 600 m

15.20 Bieg chłopców w kat. 13 – 15 lat start na wysokości Galerii  „Venus”

15.30 Bieg dziewcząt w kat. 10 – 12 lat start na wysokości Galerii  „Venus”

15.40 Bieg chłopców w kat.  10 – 12 lat start na wysokości Galerii „Venus”

15.50 Bieg dziewcząt i chłopców w kat. 8 – 9 lat start na wysok. ul. Spółdzielczej dyst. ok. 300 m

16.00 Bieg dziewcząt i chłopców w kat.  6 – 7 lat   start na wysokości ul. Spółdzielczej

16.10 Bieg rodzinny – marszobieg o charakt. rekreac. start od wjazdu na parking dyst. ok. 200 m

 1. Wszyscy uczestnicy biegów powinni posiadać wydane przez organizatora,

         czytelnie wypełnione karty startowe.

            ZGŁOSZENIA :

Osobiście  na starcie na kwadrans przed rozpoczęciem biegu z wypełnioną kartą startową.


WARUNKI  UCZESTNICTWA:

Impreza ma charakter otwarty.

Udział w zawodach jest bezpłatny.


ZAKOŃCZENIE IMPREZY

Godzina 16.30 – Sala MOK –  Koncert na podsumowanie biegu, wręczenie pucharów, dyplomów oraz pamiątkowych medali oraz losowanie nagród i poczęstunek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE!

 • Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność
  i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie

           zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

– Organizator zapewnia służbę medyczną podczas trwania zawodów.

– Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,  materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatne umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.

– Uczestnik oświadcza, że  organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku i informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu. 

NAD CAŁOŚCIĄ CZUWA  SĘDZIA GŁÓWNY BIEGU

W SPRAWACH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE BĄDŹ O SPOSOBIE JEGO INTERPRETACJI DECYDUJE ORGANIZATOR.

 

21 czerwca 2019 at 14:31

TRÓJJEDYNY BÓG

15 czerwca 2019 at 14:45

Trójca Święta jest to jeden Bóg w trzech osobach


 Trójosobowy Bóg objawia się człowiekowi jako

Ojciec, Syn Boży i Duch Święty

jednak każda z tych osób jest tym samym, jednym Bogiem

PIĘĆDZIESIĄTNICA

7 czerwca 2019 at 20:30

JEZUS ŻYJE

25 maja 2019 at 11:08

Droga… Prawda… Życie…

WIECZÓR Z ODKUPICIELEM

29 kwietnia 2019 at 12:34

Czwarty „Wieczór z Odkupicielem”

poniedziałek, 6 maja

godz. 18.00

dla każdego

kto chce bliżej poznać Chrystusa

zrozumieć chrześcijaństwo

umocnić wiarę

zgłębić wiedzę

KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA ODKUPICIELA W ŚWIDNIKU

 

GODZINA MIŁOSIERDZIA

25 kwietnia 2019 at 21:26

II Niedziela Wielkanocna, 28 kwietnia 2019

Kościół pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

 

15:00 – 16:00

GODZINA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

 

z muzyczną oprawą Chóru „Salve Regis”

solo – Michalina Kurowska, Joanna Żukowska

i zespołu instrumentalnego w składzie:

gitara – Kamila Krzeszowiec

flet poprzeczny – Katarzyna Kowalczyk, Dagmara Krupińska

wiolonczela – Kacper Prokop

 

Serdecznie zapraszamy

na wspólną modlitwę śpiewami z Taize

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN

21 kwietnia 2019 at 12:53

,,Niech w święto radosne Paschalnej ofiary.

Składają jej wierni uwielbień swych dary”.

 

„Odkupił swe owce Baranek bez skazy, Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy”.

 

TRIDUUM PASCHALNE

18 kwietnia 2019 at 16:30

 

Wielki Czwartek

Wieczorem w kościołach parafialnych i zakonnych Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne.

Msza św. ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa służebnego. Ostania Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do żydowskiej tradycji.

Jednak Chrystus nadał tej uczcie nowy sens. Mówiąc, że poświęcony chleb jest Jego Ciałem, a wino Krwią, ustanowił Eucharystię. Równocześnie nakazał apostołom: “To czyńcie na Moją pamiątkę”. Tradycja upatruje w tych słowach ustanowienie służebnego kapłaństwa, szczególne włączenie apostołów i ich następców w jedyne kapłaństwo Chrystusa.

W liturgii podczas śpiewu hymnu “Chwała na wysokości Bogu”, którego nie było przez cały Wielki Post, biją dzwony.

Po Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemnicy. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni, czyli ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusu, świec i wszelkich ozdób.

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa, zwykle z podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana.

Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Szczególnie przejmujące są modlitwy o jedność chrześcijan, prośba za niewierzących i za Żydów.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: “Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadają: “Pójdźmy z pokłonem”. Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Przyklęka się przed nim, tak, jak normalnie przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym tronie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Cały wystrój tej kaplicy ma kierować uwagę na Ciało Pańskie.

Wielka Sobota

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Bogurodzica. Dlatego też każda sobota jest w Kościele dniem maryjnym.

Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani. Wiele starożytnych tekstów opisuje Chrystusa, który “budzi” ze snu śmierci do nowego życia Adama i Ewę, którzy wraz z całym rodzajem ludzkim przebywali w Szeolu.

Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie. W zwyczaju jest też masowe odwiedzanie różnych kościołów i porównywanie wystroju Grobów.

Wielki Piątek i Wielka Sobota to jedyny czas w ciągu roku, kiedy Kościół nie sprawuje Mszy św.

Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał – wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: “Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełnia cały kościół. Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) – Exultet, która zaczyna się od słów: “Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew “Alleluja”. Celebrans dokonuje poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Czasami, na wzór pierwotnych wspólnot chrześcijańskich, w noc paschalną chrzci się katechumenów, udzielając im zarazem bierzmowania i pierwszej Komunii św. Wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią i procesją rezurekcyjną, by oznajmić, że Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. Zgodnie z dawną tradycją w wielu miejscach w Polsce procesja rezurekcyjna nie odbywa się w Noc Zmartwychwstania, ale o świcie w niedzielny poranek.

Noc Paschalna oraz Niedziela Wielkanocna to największe święto chrześcijańskie, pierwszy dzień tygodnia, uroczyście obchodzony w każdą niedzielę przez cały rok. Apostołowie świętowali tylko Wielkanoc i każdą niedzielę, która jest właśnie pamiątką Nocy Paschalnej. Dopiero z upływem wieków zaczęły pojawiać się inne święta i okresy przygotowania aż ukształtował się obecny rok liturgiczny, który jednak przechodzi różne zmiany.

 

POST MODLITWA JAŁMUŻNA

6 kwietnia 2019 at 10:36